Metallien jalostuskyvystä strateginen kilpailuvaltti

Metallit ovat avainasemassa vähähiilisyyden mahdollistamisessa.

EUROOPAN siirtyminen tavoitteiden mukaisesti vähähiilisyyteen edellyttää nopeasti kasvavaa aurinkosähkön, maa- ja merituulivoiman, akkujen, lämpöpumppujen ja elektrolyysilaitteiden käyttöönottoa. Välttämättömiin teknologioihin liittyvät arvoketjut ja materiaalivirrat eivät välttämättä toimi häiriöttä muuttuvassa geopoliittisessa ympäristössä, ja siksi aloite uudistumis- ja kilpailukykymme varmistamiseksi tulee olla eurooppalaisissa käsissä. Lue lisää