Metallien jalostuskyvystä strateginen kilpailuvaltti

Metallit ovat avainasemassa vähähiilisyyden mahdollistamisessa. EUROOPAN siirtyminen tavoitteiden mukaisesti vähähiilisyyteen edellyttää nopeasti kasvavaa aurinkosähkön, maa- ja merituulivoiman, akkujen, lämpöpumppujen ja elektrolyysilaitteiden käyttöönottoa. Välttämättömiin teknologioihin liittyvät arvoketjut ja materiaalivirrat eivät välttämättä toimi häiriöttä muuttuvassa geopoliittisessa ympäristössä, ja siksi aloite uudistumis- ja kilpailukykymme …

Lue lisää →

Vihreään siirtymään tarvitaan kaivoksia Eurooppaan, myös Suomeen

Vihreä siirtymä on välttämätöntä, kun ilmastokriisiä yritetään ratkaista. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä pitää vähentää. Tarvitaan valtavan paljon vähäpäästöistä sähköä. Vähäpäästöisen sähkön tuottamiseen esimerkiksi tuulivoimalla tarvitaan paljon harvinaisia maametalleja. Niitä tarvitaan myös monenlaisiin sähköllä toimiviin laitteisiin älypuhelimista sähköautoihin. Euroopan unionin kriittisiksi arvioimien metallien …

Lue lisää →

Critical and Strategic Raw Materials identified

The CRM Act has identified 34 raw materials as critical and 16 raw materials as strategic. Natural graphite is EU Critical Raw Material and battery-grade natural graphite is Strategic Raw Material. The Regulation aims to propose a comprehensive set of …

Lue lisää →