Yritys

Grafintec Oy on suomalainen vuonna 2012 perustettu malminetsintäyhtiö, joka tekee grafiitti- ja anodimateriaalien tutkimus- ja kehitystyötä. Yhtiö on ollut brittiläis-ruotsalaisen Beowulf Miningin omistuksessa vuodesta 2016 lähtien.

Grafintecin strategia

Grafintecin tavoitteena on luoda Suomeen kestävä arvoketju korkealaatuisista luonnongrafiittivarannoista anodimateriaalin tuotantoketjun loppupään tuotantoon hyödyntäen Suomen luonnonvaroja, mukaan lukien saatavilla oleva uusiutuva energia, ja pyrkien nollapäästöihin koko toimitusketjussa. Jatkojalostusvalmiuksien kehittäminen on osa Grafintecin strategiaa, ja yhtiö uskoo, että kumppanuudet muiden yritysten kanssa ovat avainasemassa kehitysriskien vähentämisessä ja nopeammassa markkinoille pääsyssä.

Koska Grafintec löytänyt yhden Euroopan suurimmista grafiittiesiintymistä ja koska se on perustamassa grafiittianodimateriaalitehtaan (”GAMP”) GigaVaasan alueelle, on sillä hyvät edellytykset tukea tulevien toimitusketjujen tarpeita grafiittianodimateriaalin osalta kasvavalla litiumioniakku-alalla.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii uusien teknologioiden käyttöönottoa. Grafintec Oy:n tavoitteena on testata ja optimoida uudet ympäristöystävälliset sekä kustannustehokkaat prosessit grafiittimateriaalin muuntamiseksi korkealaatuiseksi litiumioniakkujen anodimateriaaliksi ilman vaarallisten kemikaalien käyttöä. Anodimateriaalin tuotanto Suomessa tukisi Suomen visiota olla akku- ja sähköistymisklusterin edelläkävijä maailmassa vuonna 2025. Grafiitti on raaka-aine, jota tarvitaan litiumioniakkujen valmistukseen ja cleantech-ratkaisuihin. Akkuja käytetään muun muassa kasvavan sähköautoilun tarpeisiin, ja tällä hetkellä akkujen valmistus on keskittynyt Aasiaan.

Visio

Grafintecin kasvuvisiona on luoda suomalainen grafiittipohjainen toimitusketju, joka on kestävä, maksimoi resurssien muuntamisen lopputuotteiksi, on edullinen ja tarjoaa vahvan taloudellisen arvolupauksen maalle. Tämän saavuttamiseksi Grafintec on parhaillaan perustamassa grafiitin jalostuslaitosta, jonka lopputuote on ensisijaisesti tarkoitettu anodien valmistukseen. Tätä tuotetta kutsutaan teknisesti pinnoitetuksi pallografiitiksi, joka parantaa akkujen kilpailukykyä suorituskyvyn ja kustannusten osalta.

Vastuullinen grafiitin tuotanto ja jalostus voisivat tulevaisuudessa olla tärkeä osa Suomen mineraaliklusteria. Suomen akkuklusterin syntyminen ja ympäristöasioiden entistä parempi huomioiminen antavat Suomelle erinomaiset mahdollisuudet kehittää vastuullista malminetsintää ja kaivostoimintaa koko akkujen arvoketjun osalta.

Katso yritysesite tästä (eng)

Rasmus Blomqvist
Toimitusjohtaja, Grafintec Oy

Grafintecin perustaja Blomqvist liittyi Beowulfiin tammikuussa 2016. Blomqvist on työskennellyt malminetsintä- ja kaivosgeologian parissa yli 20 vuotta, ja hänellä on geologian ja mineralogian maisterintutkinto Åbo Akademin yliopistosta, Turusta, sekä Executive MBA -tutkinto Aalto-yliopiston Executive Education -laitoksesta, Helsingistä.

Vuodesta 2012 lähtien Blomqvist on tutkinut luonnongrafiittia Fennoskandian kilvessä ja on yksi Pohjoismaiden kokeneimmista grafiittigeologeista. Hän on myös vuosien varrella hankkinut laajan tietämyksen grafiittianodimateriaalien arvoketjusta. Ennen Grafintecia Blomqvist toimi Nussir ASA:n johtavana geologina, johti sen tutkimusryhmää ja saavutti merkittävää tutkimusmenestystä yhtiölle.

Ennen Nussiria Blomqvist työskenteli itsenäisenä konsulttina useille kansainvälisille kaivosyhtiöille, kuten Mawson Resourcesille, Tasman Metalsille ja Agnico Eaglelle, ja hänellä on kokemusta grafiitista, kullasta, perusmetalleista ja rautamalmista Pohjoismaissa.

Blomqvist on Australasian Institute of Mining and Metallurgyn (”MAusIMM”) jäsen.

Sauli Raunio
Malminetsintägeologi, Grafintec Oy

Sauli Raunio nimitettiin Grafintecin malminetsintägeologiksi heinäkuussa 2016. Raunio toimii grafiittiprojektin kehityksessä ja eri malminetsintäprojekteissa Beowulfin muissa tytäryhtiöissä Suomessa ja Ruotsissa. Hän toimi aiemmin Åbo Akademin yliopistossa tutkimus- ja projektiassistenttina ennen siirtymistään Grafintecin palvelukseen.

Raunio valmistui geologiksi vuonna 2015. Hän on suorittanut Åbo Akademin yliopistossa maisterin tutkinnon geologian alalta. Hänen pro gradututkielmansa oli nimetty ”Suomugrafiitin laadun määrittäminen Suomessa”. Hänellä on myös kandidaatin tutkinto geologian alalta Åbo Akademista. Hänen kandityönsä aiheena oli ”Siirrosvyöhykkeen iän määrittäminen Olkiluodossa”.

Grafintec Oy on European Battery Alliance -verkoston (”EBA250”) jäsen. Euroopan komissio käynnisti European Battery Alliance -verkoston lokakuussa 2017, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta maailmanlaajuinen edelläkävijä akkujen kestävän tuotannon ja käytön alalla. Vuosittaisen markkina-arvon arvioidaan olevan 250 miljardia euroa vuodesta 2025 alkaen. Euroopalle täydellisen kotimaisen akkujen arvoketjun luominen on välttämätöntä puhtaan energian siirtymiselle ja kilpailukykyiselle teollisuudelle.