Kiinan luonnongrafiittituotteiden vientivalvonta

Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä Beowulf Mining plc:n lehdistötiedotteesta, joka julkaistiin 27.10.2023. Käännöksen tarkoituksena on helpottaa laajemman yleisön lukemista. Alkuperäinen englanninkielinen tiedote on ensisijainen tähän käännökseen nähden. Alkuperäinen lehdistötiedote löytyy tästä linkistä: Chinese Export Controls on Natural Graphite Products.

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO) kommentoi 20. lokakuuta 2023 päivättyä Kiinan hallituksen ilmoitusta, joka koskee grafiittituotteiden vientivalvontaa 1. joulukuuta 2023 alkaen.

Kiinan vientivalvonta

Kiina ilmoitti 20. lokakuuta 2023 päätöksestään asettaa luonnongrafiitin ja synteettisen grafiitin (mukaan lukien grafiittianodimateriaalit) vientivalvonta. Grafiittianodit ovat keskeinen komponentti litiumioniakuissa (”LIB”) ja monissa muissa akkuteknologioissa, ja niitä pidetään yleisesti akkuteknologioiden ensisijaisena materiaalina lähitulevaisuudessa. Kiina on maailman suurin luonnollisen ja synteettisen grafiitin toimittaja, ja se tuottaa tällä hetkellä yli 70 prosenttia grafiitista ja jalostaa yli 90 prosenttia LIB-akuissa käytettävistä grafiittianodeista.

Benchmark Minerals Intelligencen (”Benchmark”) analyysin mukaan Kiinan politiikka saattaa haitata muita kuin kiinalaisia anodien valmistajia, jotka tällä hetkellä käyttävät raaka-aineena Kiinasta peräisin olevaa materiaalia, ja ajaa Kiinan ulkopuolisia anodien valmistajia hankkimaan raaka-aineita muualta.

Grafintec

Grafintec Oy (”Grafintec”), Beowulfin 100-prosenttisesti omistama suomalainen tytäryhtiö, on parhaillaan perustamassa grafiitin jalostuslaitosta, jonka lopputuote on ensisijaisesti tarkoitettu anodien valmistukseen. Tätä tuotetta kutsutaan teknisesti pinnoitetuksi pallografiitiksi, joka lisää akun kilpailukykyä suorituskyvyn ja kustannusten osalta.

GigaVaasan alueella Mustasaaren kunnassa sijaitsevassa laitoksessa aletaan käsitellä muuta kuin kiinalaista tuontimateriaalia, ja tulevaisuudessa on tarkoitus käsitellä Grafintecin omaa louhittua materiaalia. GigaVaasan alue on energiavarastointi- ja akkuteknologiaan keskittyvä teollisuusalue, ja siksi se on ihanteellinen sijaintipaikka Grafintecin grafiitin jalostus- ja anodien valmistuskeskukselle.

Raaka-aineiden turvallisuus

Luonnon- ja jalostetun grafiitin turvallisen ja kestävän saatavuuden varmistamiseksi EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevassa säädöksessä (Critical Raw Materials Act, CRMA) asetetaan tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia kaikesta unionissa käytetystä jalostetusta grafiitista tuotetaan unionissa ja 10 prosenttia käytetystä grafiitista louhitaan EU:n sisällä. Grafintecin strategia on linjassa näiden molempien tavoitteiden kanssa, ja se perustuu aluksi GigaVaasan jalostuslaitoksen kehittämiseen ja myöhemmin grafiitin louhintaan sen omista Aitolammen ja Rääpysjärven luonnongrafiittihankkeista.

Grafintecin 100-prosenttisesti omistama Aitolampi on luonnongrafiittiesiintymä, jonka osoitettu ja mahdollinen mineraalivarantoarvio on 26,7 miljoonaa tonnia 4,8 prosentin kokonaisgrafiittihiilipitoisuudella (”TGC”), mikä vastaa 1 275 000 tonnia sisältämää grafiittia (raportoitu vuoden 2012 JORC-koodin mukaisesti), ja se on yksi Euroopan suurimmista tunnetuista suomugrafiittiesiintymistä. Lisäksi metallurgiset testit ovat vahvistaneet, että Aitolammen grafiitista voidaan tuottaa 96-98-prosenttista TGC:tä sisältävää korkealuokkaista rikastetta, joka soveltuu grafiittianodimateriaalien valmistuksen esiasteeksi.

Grafintec tutkii myös useita alkuvaiheen grafiittihankkeita, kuten Rääpysjärveä, jossa on historiallisesti louhittu pientä louhosta ja jossa Grafintec on aiemmin raportoinut yli 50 prosentin TGC-pitoisuuksia (analyysimenetelmän raja) otetuista näytteistä. Marraskuussa 2022 Grafintec kaivoi kaivantoja neljässä eri paikassa yhden johtavan vyöhykkeen sisällä, ja kaikissa kaivannoissa paljastui merkittävää suomugrafiittimineralisaatiota. Koska 12 johtavaa vyöhykettä on vielä testaamatta, tämä voi viitata siihen, että alueella on mahdollisesti suurempi määrä grafiittimineralisaatiota.

Beowulfin toimitusjohtaja Ed Bowie kommentoi:

”Vaikka Kiinan asettaman vientikiellon vaikutus on edelleen epäselvä, se korostaa Euroopan ja muun maailman haavoittuvuutta Kiinan harjoittaman grafiitin ja muiden vihreän siirtymävaiheen kannalta kriittisten mineraalien valvonnan suhteen. Grafintecin strategiana on tarjota turvallinen, riippumaton ja kestävä grafiittilähde, jota voidaan käyttää litiumioniakuissa, mikä on täysin EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan lain mukaista.”

Grafintecin toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist kommentoi:

”Koska omistuksessamme on yksi Euroopan suurimmista luonnollisista suomugrafiittiesiintymistä ja koska olemme perustamassa grafiittianodimateriaalitehtaan (”GAMP”) GigaVaasan alueelle, meillä on hyvät edellytykset tukea kasvavan LIB-alan grafiittianodimateriaalin tulevia toimitusketjun vaatimuksia.”

Tilaa uutiset ja tiedotteet sähköpostiin täältä