Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportin tavoitteena on kertoa Suomen kaivosteollisuudesta ja malminetsinnästä yrityskohtaisesti.

Yhteiskuntavastuuraporttiin on koottu tietoa muun muassa toiminnan laajuudesta henkilömäärien ja maankäytön osalta, maksetuista yhteisöveroista, maksuista, ympäristöpäästöistä ja niiden vaikutusten mittaamisesta, toiminnan vaikutuksista lähialueiden käyttöön ja muihin elinkeinoihin, työturvallisuudesta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Kestävän kaivostoiminnan verkosto julkaisee vuosittain tuoreet tiedot kaivosyhtiöiden toiminnasta.

Katso Grafintec Oy:n vuoden 2021 raportti

Katso Grafintec Oy:n vuoden 2020 raportti