Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportin tavoitteena on kertoa Suomen kaivosteollisuudesta ja malminetsinnästä yrityskohtaisesti.

Kaivos- ja malminetsintäyhtiöt raportoivat toiminnastaan viranomaisille, rahoittajille, emoyhtiölle ja omistajille. Koska eri lähteiden, kuten GRI- ja konsernitasoisten vastuullisuusraporttien sekä viranomaisten Vahti-tietokannan tiedot eivät aina tavoita kaikkia kiinnostuneita, koettiin tärkeäksi kehittää uudenlaista raportointia.

Raporttien tavoitteena on antaa yksityiskohtaista tietoa kaivosteollisuudesta ja malminetsinnästä yrityskohtaisesti.  Niihen on koottu tietoa muun muassa toiminnan laajuudesta henkilömäärien ja maankäytön osalta, maksetuista yhteisöveroista, maksuista, ympäristöpäästöistä ja niiden vaikutusten mittaamisesta, toiminnan vaikutuksista lähialueiden käyttöön ja muihin elinkeinoihin, työturvallisuudesta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa.

Raportit julkaistaan vuosittain toukokuussa.

Grafintec Oy Yhteiskuntavastuuraportit:

2022 

2021 

2020