Rääpysjärven analyysitulokset vahvistavat korkea-pitoisen grafiittimineralisaation

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), on iloinen voidessaan antaa päivityksen yhtiön kokonaan omistamassa suomalaisessa tytäryhtiössä Grafintec Oy:ssä (”Grafintec”) tapahtuvasta edistymisestä sekä Rääpysjärven luonnollisen suomugrafiittilöydöksen kaivausohjelman tuloksista ja näytteistä.

Näytteet otettiin neljästä kaivannosta eri paikoissa tunnistetun sähkömagneettisesti (”EM”) johtavan vyöhykkeen 1 sisällä, ja analyysit vahvistavat merkittävän suomugrafiittimineralisaation olemassaolon, pitoisuuden ja leveyden.

Rääpysjärven malminetsintälupa sijaitsee 8 kilometriä luoteeseen Grafintecin Aitolammen grafiittihankkeesta Tuusniemen kunnassa Itä-Suomessa. Grafintecin malminetsintäohjelman tavoitteena on turvata pitkällä aikavälillä kestävästi tuotetun primäärisen raaka-aineen saanti suomalaisen grafiittianodin arvoketjun tukemiseksi.

Analyysin kohokohdat:

 • Kaikissa neljässä näytteenotossa havaittiin suomugrafiittimineralisaatio, mukaan lukien:
  • RAA-TR1-22: 10,6 metriä (”m”) 4,33 prosentin kokonaisgrafiittihiilipitoisuudella (”TGC”) ja 3,8 metriä 5,77 prosentin TGC-pitoisuudella;
  • RAA-TR2-22: 9,96 prosenttia TGC:tä otetusta näytteestä;
  • RAA-TR3-22: 5,8 m, jossa on 7,25 prosenttia TGC, ja 7,1 m, jossa on 7,43 prosenttia TGC; ja
  • RAA-TR4-22: 1,0 m, jossa on 26,00 prosenttia TGC:tä.
 • Rääpysjärven EM-johtava alue kattaa 1,1 neliökilometriä sisältäen 13 erittäin johtavaa EM-vyöhykettä, mikä lisää uuden merkittävän suomugrafiittilöydön potentiaalia vain 8 kilometriä Aitolammen suomugrafiittiesiintymästä luoteeseen.

Tutkimusten yhteenveto

Marraskuussa 2022 Grafintec antoi paikallisen yrittäjän tehtäväksi kaivaa kaivantoja neljässä eri paikassa sähkömagneettisesti johtavalla vyöhykkeellä 1, ks. kuva 1. Kaivannot kartoitettiin ja niistä otettiin näytteet, minkä jälkeen edustavat näytteet lähetettiin ALS Finland Oy:lle grafiitin kemiallista analyysiä varten infrapunaspektroskopialla LECO-laitteella. Kaikissa neljässä kaivannossa havaittiin suomugrafiittimineralisaatio:

 • RAA-TR1-22: 10,6 m, jossa 4,33 prosenttia TGC ja 3,8 m, jossa 5,77 prosenttia TGC;
 • RAA-TR2-22: 9,96 prosenttia TGC:tä otetussa näytteessä;
 • RAA-TR3-22: 5,8 m, jossa 7,25 prosenttia TGC, ja 7,1 m, jossa 7,43 prosenttia TGC; ja
 • RAA-TR4-22: 1,0 m, jossa on 26,00 prosenttia TGC:tä.

RAA-TR1-22, RAA-TR2-22 ja RAA-TR3-22 kaivettiin kaikki sähkömagneettisesti johtavan päävyöhykkeen 1 sisällä, kun taas RAA-TR4-22 kaivettiin saman vyöhykkeen luoteisrajalla, historiallisen grafiittilouhoksen kaakkoislaajennuksen varrella, jonka grafiittipitoisuudet ovat aiemmin olleet yli 50 prosenttia TGC:tä (analyysimenetelmän raja). RAA-TR4-22:n 1,0 metrin näyte, jonka grafiittipitoisuus on 26,00 prosenttia, osoittaa, että Rääpysjärven alueelta on löydettävissä paikallisia ja uudelleen mobilisoituja poikkeuksellisen korkealuokkaisia grafiittimineralisaatioita, joita ei ole vielä löydetty.

Geologian tutkimuskeskus (”GTK”) teetti aiemmin, kesäkuussa 2022, EM-tutkimuksen. Tutkimuksessa käytettiin kannettavaa GEM-2-laitetta noin viiden neliökilometrin alueella. GEM-2 on käsikäyttöinen, digitaalinen, monitaajuinen laajakaistainen EM-anturi, joka mittaa maan johtavuutta. Korkea EM-johtavuus voi olla tyypillinen indikaattori grafiittia sisältävistä kivistä.

GEM-2-tutkimuksessa havaittiin 13 erittäin johtavaa sähkömagneettista vyöhykettä, joissa on yksittäisiä kaakosta luoteeseen suuntautuvia vyöhykkeitä, jotka ulottuvat jopa 850 metrin pituisiksi ja 250 metrin levyisiksi (ks. kuva 1).

Lisäksi alueen paljastumia on kartoitettu ja niistä on otettu näytteitä vuonna 2017 ja kesäkuussa 2022 suoritettujen kenttätöiden aikana.  Kaikkiaan kahdeksan näytettä on analysoitu, ja näytteet vaihtelevat 0,52 prosentista > 50 prosenttiin TGC:stä, ks. taulukko 1.

Näyte, jossa on yli 50 prosenttia TGC:tä (analyysimenetelmän raja), otettiin 1940-luvulla louhitusta historiallisesta grafiittilouhoksesta, joka sijaitsee lähellä sähkömagneettisesti johtavan vyöhykkeen 1 luoteisrajaa.

ALS Finland Oy:n LECO-laitteella IR-spektroskopialla kokonaisgrafiittihiilipitoisuuden määrittämiseksi analysoimien kahdeksan näytteen määritystulokset esitetään seuraavassa taulukossa:

Sample Total Graphitic Carbon %
2017-HN-052 > 50
2017-ME-077 3.30
2017-ME-106 0.79
2017-ME-113 0.52
2017-ME-114 6.85
2017-ME-126 6.59
RAA-SR22003 9.46
RAA-SR22005 10.20

Kuva 1. Alla oleva kartta, joka kuvaa 13 sähkömagneettisesti johtavan vyöhykkeen sijaintia ja kaivantojen sijaintia TGC-analyysituloksilla.

Linkki Lehdistötiedotteeseen (eng)