Grafintec allekirjoittaa uuden yhteisymmärryspöytäkirjan eurooppalaisen anodimateriaalien keskuksen perustamiseksi

Mineraalien etsintä- ja kehitysyhtiö Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO) on iloinen voidessaan ilmoittaa, että sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Grafintec Oy (”Grafintec”) on allekirjoittanut Qingdao Hensen Graphite Ltd:n (”Hensen”) kanssa uuden yhteisymmärryspöytäkirjan, joka sisältää sovitut puitteet ja keskeiset ehdot, joiden mukaisesti molemmat yhtiöt tekevät yhteistyötä anodimateriaalien keskuksen perustamiseksi Vaasaan, Suomeen.

Hensen

Vuonna 1985 perustettu Hensen on toiminut grafiittiteollisuudessa 37 vuoden ajan; koko tämän ajan se on toimittanut perinteisille markkinoille ja keskittynyt yhä enemmän luonnongrafiittipohjaisiin anodimateriaaleihin ja synteettisiin grafiittipohjaisiin anodimateriaaleihin.

Hensen on tuottanut grafiittipohjaisia anodimateriaaleja vuodesta 2003, eli lähes 20 vuotta markkinoilla, ja sillä on jo suunnitelmia lisätä tuotantoaan 50 000 tonniin vuodessa (”tpa”) vuonna 2023 nykyisestä 10 000 tpa:sta. Hensen aloitti synteettisiin grafiittipohjaisiin anodimateriaaleihin perustuvan tuotannon vuonna 2017 ja tuottaa tällä hetkellä 30 000 tpa.

Aiesopimus

Tänään julkistetun yhteisymmärryspöytäkirjan mukaiset toimet on jo aloitettu, sillä Grafintec ja Hensen jättivät viime viikolla Vaasan kaupungille yhteisen ehdotuksen anodimateriaalien tuotantolaitoksen perustamisesta GigaVaasan alueelle, tontille 18. Grafintec ja Hensen ovat jo aloittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan mukaiset toimet.

Yhtiön 25. elokuuta 2022 antaman ilmoituksen jälkeen Vaasan kaupungin kanssa tehty ja 11. tammikuuta 2022 julkistettu aiempi yhteisymmärryspöytäkirja tontista 18 on irtisanottu, koska Grafintec ja Epsilon Advanced Materials Private Ltd eivät enää ole kumppaneita.

Grafintecin strategia

Grafintecin tavoitteena on luoda Suomeen kestävä arvoketju korkealaatuisista luonnongrafiittivarannoista anodimateriaalin tuotantoketjun loppupään tuotantoon hyödyntäen Suomen luonnonvaroja, mukaan lukien saatavilla oleva uusiutuva energia, ja pyrkien nollapäästöihin koko toimitusketjussa. Jatkojalostusvalmiuksien kehittäminen on osa Grafintecin strategiaa, ja yhtiö uskoo, että kumppanuudet muiden yritysten, kuten Hensenin, kanssa ovat avainasemassa kehitysriskien vähentämisessä ja nopeammassa markkinoille pääsyssä.

Viime vuonna Grafintec sai Business Finlandilta 791 000 euron rahoituksen osana BATCircle2.0 (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortiota. Rahoitusta käytetään uusiutuvaa energiaa hyödyntävän kestävän teknologisen ratkaisun kehittämiseen grafiitin sferonisointiin ja puhdistamiseen suomalaisessa teollisessa ekosysteemissä litiumioniakkujen anodien valmistukseen.

Hankkeella on kolme tavoitetta, jotka ovat seuraavat:

  • Validoida prosessi, joka tukee kehitystä kohti pankkikelpoista toteutettavuustutkimusta (”BFS”) kaupallisen mittakaavan yksikön rakentamiseksi 3-5 vuoden kuluessa.
  • Varmistaa ja suojata mahdollisesti syntyvät immateriaalioikeudet.
  • Laatia yksityiskohtainen strateginen markkinointi- ja kaupallistamissuunnitelma.

Toimitusvarmuus huomioon ottaen Aitolampi on Grafintecin edistynein luonnongrafiittihanke, jonka sisältämät 1 275 000 tonnin grafiittivarannot ovat lähes täydellisen kiteisiä, mikä on tärkeä edellytys korkean teknologian sovelluksille, kuten litiumioniakuille. Lisäksi Grafintecillä on useita muita tutkimuskohteita, joiden grafiittipotentiaalia se tutkii parhaillaan.

Linkki Lehdistötiedotteeseen (eng)