Ilmoitus malminetsintätöistä Rääpysjärvi malminetsintäalueella

Grafintec Oy suorittaa kallioperäkartoitusta ja näytteenottoa Rääpysjärvi 1 ML2017:0104 malminetsintäalueella 28.9 – 7.10.2022 välisenä aikana. Kartoituksen avulla on tarkoitus saada lisätietoa kohdista, joissa on viitteitä kallioperän korkeasta sähkönjohtavuudesta. Korkea sähkönjohtavuus voi viitata kallioperän normaalia korkeampaan grafiittipitoisuuteen.

Geologista kartoitusta suorittaa kaksi henkilöä, jotka liikkuvat maastossa jalkaisin. Kulkiessaan he ottavat pieniä kivinäytteitä vasaralla. Toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa, haittaa tai häiriötä maastolle tai ympäristölle.