Alustava etenemissuunnitelma grafiittianodimateriaalien tuotantolaitoksen kehittämiseksi GigaVaasan alueella

Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä Beowulf Mining plc:n lehdistötiedotteesta, joka julkaistiin 26.9.2023. Käännöksen tarkoituksena on helpottaa laajemman yleisön lukemista. Alkuperäinen englanninkielinen tiedote on ensisijainen tähän käännökseen nähden. Englanninkielinen lehdistötiedote löytyy alla olevasta linkistä.

26 September 2023 – Preliminary Roadmap for the development of the Graphite Anode Materials Plant in the GigaVaasa area

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO) ja sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Grafintec Oy (”Grafintec”) ovat tyytyväisiä voidessaan antaa päivitetyn tilannekatsauksen GigaVaasan alueella sijaitsevan grafiittianodimateriaalitehtaan (”GAMP”) kehittämissuunnitelmista.

Kohokohdat

 • Alustavien positiivisten taloudellisten tulosten perusteella, joiden mukaan verojen jälkeinen nettonykyarvo (NPV8) on 242 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja verojen jälkeinen sisäinen korkokanta (IRR) 39 prosenttia, yhtiö jatkaa rinnakkaisia ympäristöä koskevia ja teknisiä työvaiheita GAMPin kehittämiseksi.
 • Ympäristövaikutusten arviointi (”YVA”) on käynnissä, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • YVA:n valmistumisen ja toimittamisen jälkeen yhtiö aloittaa ympäristölupaprosessin.
 • Toteutettavuuden esiselvityksen (”PFS”) teknisen työn päätyttyä on tarkoitus aloittaa bench-mittakaavan testit lokakuussa. Tämän jälkeen aloitetaan pilot-mittakaavan testit, jotka ovat ratkaisevia prosessisuunnittelun optimoimiseksi ja sellaisen materiaalin tuottamiseksi, jota tulevat akkuvalmistajat voivat testata.
 • Tällä hetkellä odotetaan, että lopullinen toteutettavuustutkimus (”DFS”) alkaa vuoden 2024 puolivälissä.
 • GAMP:n kehittämistä tukee myös hiljattain hyväksytty Euroopan unionin kriittisiä raaka-aineita koskeva asetus (”CRM-asetus”). Yhteisiä raaka-aineita koskevassa asetuksessa, joka sisältää grafiitin kriittisenä raaka-aineena, asetetaan tavoitteeksi, että vähintään 10 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta on saatava EU:n alueella tapahtuvasta louhinnasta ja vähintään 40 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta on saatava EU:ssa tapahtuvasta jalostuksesta.

Grafintecin toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist kommentoi:

”Olen erittäin tyytyväinen voidessani esittää GAMP-hankkeen kehittämissuunnitelman. Seuraavat kriittiset vaiheet ovat ympäristövaikutusten arvioinnin loppuunsaattaminen ja jatkotestaus, aluksi bench-mittakaavassa ja myöhemmin pilot-mittakaavassa. Näitä vaiheita seuraa ympäristölupaprosessi ja DFS:n käynnistäminen myöhemmin vuonna 2024.”

Beowulfin toimitusjohtaja Ed Bowie kommentoi:

”EU:n CRM-asetuksen myötä ajoitus ei voisi olla parempi grafiittiliiketoiminnan kehittämiselle Suomessa. Meillä on joitakin hyvin selkeitä määräaikoja ja tavoitteita, joiden täyttämiseksi minä ja tiimimme teemme kovasti töitä.

”Odotamme innolla, että saamme markkinat ajan tasalle edistymisestämme tulevina kuukausina.”

Alustava etenemissuunnitelma

GAMPin kehittämissuunnitelma keskittyy kahteen ensisijaiseen työvaiheeseen, ympäristöön ja tekniikkaan. Nämä työvaiheet on synkronoitava, ja niiden tulokset on sisällytettävä toisiinsa.

Ympäristöalan työvaiheeseen kuuluvat seuraavat toimet:

 • Grafintec on nimittänyt suomalaisen insinööritoimiston AFRY Finland Oy:n (”AFRY”) tekemään ympäristövaikutusten arvioinnin, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • Kun YVA on toimitettu, paikallinen viranomainen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (”ELY”), tarkastaa sen ennen kuin se antaa lausunnon havainnoistaan. ELY:n suorittaman arviointiprosessin odotetaan kestävän noin kolme kuukautta.
 • YVA:n valmistumisen ja toimittamisen jälkeen aloitetaan työt ympäristöluvan saamiseksi. Ympäristölupahakemus, jonka laatiminen kestää noin kuusi kuukautta, toimitetaan aluehallintovirastolle (”AVI”).
 • Ympäristöluvan käsittelyn odotetaan vievän noin vuoden, ja lopullisen päätöksen odotetaan valmistuvan vuoden 2025 loppupuolella.

Tekninen työvaihe käsittää seuraavat osat:

 • PFS-tekninen työ on saatu päätökseen ja alustavat taloudelliset arviot on julkaistu, hanke etenee lokakuussa alkavilla bench-mittakaavan testitöillä, joita seuraa pilot-mittakaavan testit.
 • Kun pilot-mittakaavan testitöiden ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen vuoden 2024 alkupuoliskolla, käynnistetään lopullinen toteutettavuustutkimus (”DFS”).
 • DFS:n odotetaan vievän kuudesta yhdeksään kuukautta, ja tänä aikana jatketaan pilot-mittakaavan testausta, jonka aikana tuotetaan riittävästi tuotetta akkuvalmistajia varten, jotta nämä voivat suorittaa esikarsintatestit.

Kun edellä mainitut ympäristö- ja tekniset työvaiheet on saatu onnistuneesti päätökseen, GAMP-hanke siirtyy suunnitteluvaiheeseen, rahoitukseen ja lopulta rakennusvaiheeseen, ja ensimmäinen tuotanto on tarkoitus aloittaa vuonna 2027.

CRM-asetus

Euroopan parlamentti äänesti 7. syyskuuta 2023 kriittisiä raaka-aineita koskevan asetuksen (”CRM-asetus”) puolesta. CRM-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että EU:lla on käytettävissään turvalliset ja kestävät kriittisten raaka-aineiden toimitukset, joiden avulla Eurooppa voi saavuttaa vuodelle 2030 asetetut ilmasto- ja digitaaliset tavoitteet.

CRM-asetus asettaa vertailuarvot strategisten raaka-aineiden arvoketjulle (luonnongrafiitti mukaan luettuna) ja EU:n toimitusten monipuolistamiselle, sillä tällä hetkellä vain muutamat maat, kuten esimerkiksi Kiina, valvovat voimakkaasti grafiittianodimateriaalien toimitusketjua.

CRM-asetuksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ovat:

 • vähintään 10 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta on peräisin EU:n louhinnasta;
 • vähintään 40 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta on peräisin EU:n jalostuksesta;
 • vähintään 15 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta on peräisin EU:n kierrätyksestä; ja
 • enintään 65 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta on peräisin yhdestä ainoasta kolmannesta maasta.

CRM-asetuksella pyritään vähentämään hallinnollista taakkaa ja virtaviivaistamaan kriittisten raaka-ainehankkeiden lupamenettelyjä ja varmistamaan samalla korkea sosiaalinen ja ympäristönsuojelun taso. Valitut strategiset hankkeet saavat tukea rahoituksen saatavuuteen ja lupamenettelyjen lyhentämiseen. Lisätietoja on osoitteessa https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en.

Koska EU:ssa ei tällä hetkellä ole kaupallisessa mittakaavassa grafiittianodimateriaalien tuotantoa, Grafintecin GAMP-kehityshankkeen GigaVaasa-alueella uskotaan täyttävän strategiseksi hankkeeksi luokittelun edellytykset. Grafintec arvioi parhaillaan menettelyä, jolla GAMP valitaan strategiseksi hankkeeksi. Strategiseksi hankkeeksi luokittelu antaisi GAMP:lle mahdollisuuden hyödyntää rahoitustukea ja virtaviivaistettuja lupamenettelyjä, joiden avulla yhtiö voisi saavuttaa tavoitteensa tuotannon aloittamisesta vuoteen 2027 mennessä.

Tilaa uutiset ja tiedotteet sähköpostiin täältä