Aitolampi

Aitolammen grafiittiesiintymä, yksi Euroopan suurimmista tunnetuista suomugrafiittiesiintymistä, kuuluu Pitkäjärvi ML2016:0040-02 malminetsintälupa-alueeseen, joka sijaitsee Heinävedellä noin 40 km Outokummun kaivoskaupungista lounaaseen. Grafintec Oy, Beowulf Miningin suomalainen tytäryhtiö, teki ensimmäiset grafiittihavainnot Pitkäjärven malminetsintäalueella vuonna 2016, jonka jälkeen tutkimukset kohdistettiin Haapamäki-Kohmansalo-Rusinvirta alueelta Aitolammen suuntaan. Pitkäjärven malminetsintäalue ja siihen kuuluva Aitolammen grafiittiesiintymä ovat osa Haapamäen tunnettujen yli sata vuotta vanhojen grafiittilouhosten geologista muodostumaa.

Pääsy alueelle on hyvä, infrastruktuuri ja maantieyhteydet ovat erinomaiset. Malminetsintälupa-alueen Pitkäjärvi ML2016:0040-02 koko on 407,45 hehtaaria. Lupa on voimassa 26.4.2024 asti ja luvan voimassaoloa voidaan jatkaa.

Vuonna 2019 Grafintecin tiimi tuotti päivitetyn mineraalivara-arvion (“MRE”) Aitolammen projektia varten. Sen mukaan osoitetun ja mahdollisen kokonaismineraalivarannon ollessa 26,7 miljoonaa tonnia, kokonaisgrafiittihiilen (TGC) 4,8 prosenttiosuudella sisältyvä grafiitin määrä on 1.275.000 tonnia (raportoitu 2012 JORC koodin mukaan), ja se on yksi Euroopan suurimmista tunnetuista suomugrafiittiesiintymistä.

Aitolammen mineraalivaranto 28. elokuuta 2019

LuokitteluMtTGC %S %Tiheys (t/m3)Sisältyvä grafiitti (kt)
Osoitettu11,04,94,92,80542
Päätelty15,74,74,62,81733
Osoitettu + Päätelty26,74,84,72,811.275
Huom.: Mineraalivarat arvioitiin rajoittavan kiinteän mallinnuksen puitteissa, joka on määritetty kirjatun grafiittiliuskekallioperän sisään, ja jonka nimellisarvo on 3% TGC raja-arvon yläpuolella. Mineraalivarat ilmoitettiin kaikilta tähän kiinteään mallinnukseen sisältyviltä lohkoilta. Saattaa esiintyä pyöristyksestä johtuvia eroja.

Geologia/Malminetsintä

Aitolammen grafiittiliuskeet esiintyvät poimun kyljessä kallioperässä, jossa on korkea metamorfisen kvartsimaasälpäbiotiittigneissin (QFB) pitoisuus, ja jossa esiintyy samanaikaisesti laaja sähkömagneettinen poikkeama (EM), joka on määritetty Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) suorittamilla lentotutkimuksilla. Beowulf on suorittanut omat geofysikaaliset lisämittauksensa käyttäen hyväksi Slingram HLEM-menetelmää (horizontal loop electromagnetic) sekä muita geofysikaalisia menetelmiä saadakseen nopeasti alkuarvion maanalaisen grafiitin mineralisaatiota koskevan hankkeen potentiaalista.

Mittausten tulokset olivat erittäin rohkaisevia, ja yhdistetyille pistonäytteille tehtiin metallurgiset testaukset. Beowulfin geologit pitivät pian Aitolampea erittäin lupaavana kairauksin suoritettavaa jatkoetsintää varten.

Vuonna 2019 yhtiö ilmoitti päivitetyn, JORC:n mukaisen, osoitettujen ja pääteltyjen kokonaismineraalivarojen arvion 26,7 miljoonaa tonnia kokonaisgrafiittihiilen (TGC) 4,8 prosentilla 1.275.000 tonnista sisältyvää grafiittia. Australialainen yritys CSA Global PTY Ltd (CSA Global) arvioi mineraalivarannon.

Läntisellä vyöhykkeellä on korkeampi aste raportoidun osoitettujen ja pääteltyjen kokonaismineraalivara-arvion ollessa 9,8 miljoonaa tonnia (Mt) kokonaisgrafiittihiilen (TGC) 5 prosentilla 490.000 tonnista sisältyvää grafiittia. Itäisellä vyöhykkeellä on osoitettujen ja pääteltyjen kokonaismineraalivara-arvio 9,5 Mt kokonaisgrafiittihiilen (TGC) 4,1% prosentilla 388.000 tonnista sisältyvää grafiittia.

Aitolammen mineraalivara-arvio mineralisaatiovyöhykkeittäin:

VyöhykeLuokitteluMtTGC %S %Tiheys (t/m3)Sisältyvä grafiitti (kt)
Läntinen malmioOsoitettu

Päätelty

Osoitettu + Päätelty
9,2

8,0

17,2
5,1

5,2

5,2
5,0

4,7

4,8
2,80

2,80

2,80
468

419

887
Itäinen malmioOsoitettu

Päätelty

Osoitettu + Päätelty
1,8

7,7

9,5
4,1

4,1

4,1
4,4

4,5

4,5
2,82

2,82

2,82
74

314

388
YHTEENSÄOsoitettu + Päätelty26,74,84,72,811.275
Huom.: Mineraalivarat arvioitiin rajoittavan kiinteän mallinnuksen puitteissa, joka on määritetty kirjatun grafiittiliuskekallioperän sisään, ja jonka nimellisarvo on 3% TGC raja-arvon yläpuolella. Mineraalivarat ilmoitettiin kaikilta tähän kiinteään mallinnukseen sisältyviltä lohkoilta. Saattaa esiintyä pyöristyksestä johtuvia eroja

Kaikki ilmoitettu mineralisaatio sisältyy kahdelle grafiittivyöhykkeelle, itäiseen ja läntiseen malmioon. Poraus on vahvistettu mineralisaation kulun suunnassa vähintään 525m itäiselle vyöhykkeelle ja 530m läntiselle vyöhykkeelle. Kummankin vyöhykkeen mineralisaatio pysyy avoimena kulun suunnassa ja syvyydeltä. Joukko sähkömagneettisesti johtavia vyöhykkeitä on yhä testaamatta kairauksilla.

Metallurginen testaus

Kolme noin 10 kg:n yhdistettyä kairasydännäytettä lähetettiin vuonna 2017 SGS Minerals Servicesille (SGS) Kanadaan metallurgisia testejä varten. Kaikista kolmesta näytteestä saatiin positiivisia tuloksia verrattuna aiemmin testatuista paljastumista otettuihin pintanäytteisiin. Testeissä käytettiin yksinkertaista prosessikaaviota, joka osoittautui erittäin tehokkaaksi. Yhdistetyt pitoisuudet vaihtelivat 96,8 prosentista 97,5 prosenttiin kokonaishiilipitoisuudesta (Ct) kolmessa näytteessä. Kaikkien kolmen näytteen rikastepitoisuudet olivat samankaltaisia eri kokoisten fraktioiden osalta. Myös -400 mesh fraktiot antoivat korkeita pitoisuuksia, 95,0-97,8 % Ct.

Vuonna 2019 Geologian tutkimuskeskus (GTK) tuotti 10,7 kg 94,7 % Cg:n (grafiittihiili) grafiittirikastetta 350 kg:sta 6,2 Ct:n kairausydännäytteestä. Tuotetusta grafiittirikasteesta 6,3 kg rikastetta lähetettiin ProGraphite Gmbh:lle (ProGraphite) mikronisoitavaksi, pallotettavaksi ja puhdistettavaksi.

ProGraphite tuotti kahta pallografiittilaatua (eng. spherical graphite, SPG), SPG20:tä ja SPG15:tä, joita pidettiin lopputuotteina ja jotka analysoitiin myöhemmin tarkemmin. SPG20:tä käytettiin myös puhdistustesteissä yhdessä näytteen kanssa mikronisoidusta materiaalista, jota oli aiemmin käytetty SPG20:n valmistukseen.

Kaikki fysikaaliset ominaisuudet vastasivat SPG:lle tyypillisiä vaatimuksia, ja pyrkimykset muuttaa grafiitti pallografiitiksi olivat normaalilla tasolla. SPG:n testaus- ja analyysiarvot osoittavat, että grafiitti on sopiva esiaste SPG:n tuotantoon. SEM-kuvat vahvistavat, että grafiitti on hyvin pyöristynyttä eli pallografiittia. Puhdistusta varten tehtiin emäksinen paahto (NaOH-käsittely). Puhdistuskäsittelyn tulokset olivat hyviä; puhdistus onnistui, mikä näkyy alkuaine-epäpuhtauksien vähäisenä määränä. ICP:llä mitatut ”kriittiset” alkuaineet ovat kaikki alle anodien tuotantoyritysten tyypillisten vaatimusten. Polttomenetelmällä mitattu hiilipitoisuus oli 99,95 prosenttia tai enemmän.

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että Aitolammen esiintymän grafiitti näyttää soveltuvan pallografiitin tuotantoon, koska sen tiheys on suotuisa, se voidaan helposti muuttaa hiutaleista pallomaiseksi ja myös puhdistus onnistui.

Kuvat (suurenna klikkaamalla)

Viimeisimmät Aitolampi uutiset