Aitolampi

Aitolammen grafiittiesiintymä kuuluu Pitkäjärvi ML2016:0040-02 malminetsintälupa-alueeseen, joka sijaitsee Heinävedellä noin 40 km Outokummun kaivoskaupungista lounaaseen. Grafintec Oy, Beowulf Miningin suomalainen tytäryhtiö, teki ensimmäiset grafiittihavainnot Pitkäjärven malminetsintäalueella vuonna 2016, jonka jälkeen tutkimukset kohdistettiin Haapamäki-Kohmansalo-Rusinvirta alueelta Aitolammen suuntaan. Pitkäjärven malminetsintäalue ja siihen kuuluva Aitolammen grafiittiesiintymä ovat osa Haapamäen tunnettujen yli sata vuotta vanhojen grafiittilouhosten geologista muodostumaa.

Pääsy alueelle on hyvä, infrastruktuuri ja maantieyhteydet ovat erinomaiset. Malminetsintälupa-alueen Pitkäjärvi ML2016:0040-02 koko on 407,45 hehtaaria. Lupa on voimassa 26.4.2024 asti ja luvan voimassaoloa voidaan jatkaa.

Vuonna 2019 Grafintecin tiimi tuotti päivitetyn mineraalivara-arvion (“MRE”) Aitolammen projektia varten. Sen mukaan osoitetun ja mahdollisen kokonaismineraalivarannon ollessa 26,7 miljoonaa tonnia, kokonaisgrafiittihiilen (TGC) 4,8 prosenttiosuudella sisältyvä grafiitin määrä on 1.275.000 tonnia, joka on raportoitu JORC koodi 2012 –ohjeistuksen mukaan (JORC Code 2012).

Aitolammen mineraalivaranto 28. elokuuta 2019

LuokitteluMtTGC %S %Tiheys (t/m3)Sisältyvä grafiitti (kt)
Osoitettu11,04,94,92,80542
Päätelty15,74,74,62,81733
Osoitettu + Päätelty26,74,84,72,811.275
Huom.: Mineraalivarat arvioitiin rajoittavan kiinteän mallinnuksen puitteissa, joka on määritetty kirjatun grafiittiliuskekallioperän sisään, ja jonka nimellisarvo on 3% TGC raja-arvon yläpuolella. Mineraalivarat ilmoitettiin kaikilta tähän kiinteään mallinnukseen sisältyviltä lohkoilta. Saattaa esiintyä pyöristyksestä johtuvia eroja.

Geologia/Malminetsintä

Aitolammen grafiittiliuskeet esiintyvät poimun kyljessä kallioperässä, jossa on korkea metamorfisen kvartsimaasälpäbiotiittigneissin (QFB) pitoisuus, ja jossa esiintyy samanaikaisesti laaja sähkömagneettinen poikkeama (EM), joka on määritetty Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) suorittamilla lentotutkimuksilla. Beowulf on suorittanut omat geofysikaaliset lisämittauksensa käyttäen hyväksi Slingram HLEM-menetelmää (horizontal loop electromagnetic) sekä muita geofysikaalisia menetelmiä saadakseen nopeasti alkuarvion maanalaisen grafiitin mineralisaatiota koskevan hankkeen potentiaalista.

Mittausten tulokset olivat erittäin rohkaisevia, ja yhdistetyille pistonäytteille tehtiin metallurgiset testaukset. Beowulfin geologit pitivät pian Aitolampea erittäin lupaavana kairauksin suoritettavaa jatkoetsintää varten.

Vuonna 2019 yhtiö ilmoitti päivitetyn, JORC:n mukaisen, osoitettujen ja pääteltyjen kokonaismineraalivarojen arvion 26,7 miljoonaa tonnia kokonaisgrafiittihiilen (TGC) 4,8 prosentilla 1.275.000 tonnista sisältyvää grafiittia. Australialainen yritys CSA Global PTY Ltd (CSA Global) arvioi mineraalivarannon.

Läntisellä vyöhykkeellä on korkeampi aste raportoidun osoitettujen ja pääteltyjen kokonaismineraalivara-arvion ollessa 9,8 miljoonaa tonnia (Mt) kokonaisgrafiittihiilen (TGC) 5 prosentilla 490.000 tonnista sisältyvää grafiittia. Itäisellä vyöhykkeellä on osoitettujen ja pääteltyjen kokonaismineraalivara-arvio 9,5 Mt kokonaisgrafiittihiilen (TGC) 4,1% prosentilla 388.000 tonnista sisältyvää grafiittia.

Aitolammen mineraalivara-arvio mineralisaatiovyöhykkeittäin:

VyöhykeLuokitteluMtTGC %S %Tiheys (t/m3)Sisältyvä grafiitti (kt)
Läntinen malmioOsoitettu

Päätelty

Osoitettu + Päätelty
9,2

8,0

17,2
5,1

5,2

5,2
5,0

4,7

4,8
2,80

2,80

2,80
468

419

887
Itäinen malmioOsoitettu

Päätelty

Osoitettu + Päätelty
1,8

7,7

9,5
4,1

4,1

4,1
4,4

4,5

4,5
2,82

2,82

2,82
74

314

388
YHTEENSÄOsoitettu + Päätelty26,74,84,72,811.275
Huom.: Mineraalivarat arvioitiin rajoittavan kiinteän mallinnuksen puitteissa, joka on määritetty kirjatun grafiittiliuskekallioperän sisään, ja jonka nimellisarvo on 3% TGC raja-arvon yläpuolella. Mineraalivarat ilmoitettiin kaikilta tähän kiinteään mallinnukseen sisältyviltä lohkoilta. Saattaa esiintyä pyöristyksestä johtuvia eroja

Kaikki ilmoitettu mineralisaatio sisältyy kahdelle grafiittivyöhykkeelle, itäiseen ja läntiseen malmioon. Poraus on vahvistettu mineralisaation kulun suunnassa vähintään 525m itäiselle vyöhykkeelle ja 530m läntiselle vyöhykkeelle. Kummankin vyöhykkeen mineralisaatio pysyy avoimena kulun suunnassa ja syvyydeltä. Joukko sähkömagneettisesti johtavia vyöhykkeitä on yhä testaamatta kairauksilla.

Metallurginen testaus

Kolme yhdistettyä neljänneskaivausydinnäytettä, joista kukin noin 10 kg, lähetettiin vuonna 2017 Kanadaan SGS Minerals Services-yhtiölle metallurgista testausta varten. Testeissä saavutettiin seuraavat tulokset:

 • Kaikissa kolmessa näytteessä selvästi parempi metallurginen vaste verrattuna aikaisemmin analysoituihin kallioista otettuihin pistonäytteisiin
 • Käytetty prosessikaavio oli yksinkertainen, mutta osoittautui kuitenkin erittäin tehokkaaksi
 • Yhdistetyt pitoisuudet vaihtelivat välillä 96,8% – 97,5% Ct kolmen näytteen osalta
 • Kaikki kolme näytettä reagoivat vastaavasti erikokoisten fraktioiden rikasteen laadun osalta
 • Kooltaan -400 meshfraktiot tuottivat myös korkeat pitoisuudet, jotka vaihtelivat välillä 95,0% – 97,8% Ct

SGS:n vuonna 2017 suorittamien testausten rikasteet lähetettiin ProGraphite Gmbh-yhtiölle (ProGraphite) puhdistettavaksi ja ominaisuuksien testausta varten. Saavutettiin seuraavat tulokset:

 • Alkalinen puhdistus antoi tulokseksi 99,86 prosentin kokonaishiilen (”C(t)”) +100-mesh-rikasteelle ja 99,82 prosentin kokonaishiilen C(t) -100-mesh-rikasteelle.
 • Myös happopuhdistuksen tulokset olivat lupaavia, ja ne saavuttivat arvot 99,6 prosentin C(t) +100- mesh-rikasteelle ja 99.41 prosentin C(t) -100-mesh-rikasteelle.
 • Alkalisen ja happopuhdistuksen tulokset osoittavat, että käyttämällä jonkin verran prosessin optimointia, Aitolammen rikasteet voivat saavuttaa litiumioniakkumarkkinoilla vaadittavan 99,95 prosentin C(t) puhtausmäärityksen.
 • Aitolammen grafiitissa näkyy korkea kiteisyys, grafitoitumisasteen ollessa noin 98 prosenttia, joka merkitsee lähes täydellistä kiteytymistä, mikä on tärkeä edellytys korkean teknologian sovellusten kuten litiumioniakkujen kannalta.
 • Haihtuvuus on vähäistä, mikä on houkutteleva ominaisuus monissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi tulenkestävät materiaalit, voiteluaineet, sulatusastiat ja valimot.
 • Ominaispinta-ala (”SSA”) on verrattavissa kiinalaisen korkealaatuisen suomugrafiitin vastaavaan arvoon.
 • Hapettumiskäyttäytyminen on verrattavissa kiinalaiseen grafiittiin, jolla on sama suomukoko ja jota käytetään tulenkestävissä materiaaleissa ja muissa korkean lämpötilan sovelluksissa.

ProGraphite on äskettäin saanut valmiiksi myös puhdistus- ja sferonisointiohjelman, jossa on käytetty Aitolammelta peräisin olevia rikasteita. Tämän lisäksi Kokkolan akkumateriaalilaboratoriossa ollaan saamassa valmiiksi akkutestejä, joissa on käytetty Aitolammelta peräisin olevaa puhdistettua, mikronisoitua ja sferonisoitua grafiittia.

Suurenna kuva klikkaamalla