Uusi aluevaraus GigaVaasan alueella anodimateriaalituotannon perustamiselle

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO) on iloinen voidessaan ilmoittaa, että yhtiön kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Grafintec Oy (”Grafintec”) on allekirjoittanut Mustasaaren kunnan kanssa tonttivaraussopimuksen GigaVaasan alueella sijaitsevan tontti 1, kortteli 3017 turvaamisesta grafiittianodimateriaalitehtaan (”GAMP”) perustamiseksi. Sopimus allekirjoitettiin 13.2.2023 ja varaus on voimassa alustavasti kuusi kuukautta allekirjoittamisesta, ja siihen on mahdollisuus jatkaa.

Tulevien kuukausien aikana Grafintec tekee tiivistä yhteistyötä Mustasaaren kunnan ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa, jatkaa 9.1.2023 aloitettua esiselvitystä (”PFS”) ja lisäksi rinnakkaisia työvaiheita osana ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (”YVA”). Grafintec aikoo hakea pitkäaikaista aluevarausta tontille 1 ennen heinäkuun 2023 loppua.

Tontin 1 pinta-ala on noin 47 hehtaaria, ja se sijaitsee välittömästi eteläkaakkoon alueesta, jolla akkukennoja valmistavalla FREYR:llä on maa-alueita teollisuusmittakaavan akkuteknologian ja -tuotannon kehittämiseksi (ks. FREYR Battery begins preparatory work in Vaasa, Finland | Gigavaasa).

Vaikka useita eurooppalaisia grafiittianodimateriaalihankkeita on suunnitteilla, on edelleen olemassa todellinen riski, että alueellinen tarjonta ei riitä tyydyttämään kysyntää useisiin vuosiin. Grafintec näkee tämän mahdollisuuden ja tekee yhteistyötä teknologiakumppaninsa Qingdao Hensen Graphite Ltd:n (”Hensen”) ja insinööritoimisto RB Plant Construction Ltd:n (”RB Plant”) kanssa nopeuttaakseen GAMP:n kehittämistä. Business Finlandin rahoitus osana BATCircle 2.0-konsortiota (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) käytetään huipputeknisten teknologisten ratkaisujen kehittämiseen, jotta eurooppalainen akkukennoja valmistava teollisuus voi käyttää kestäviä ja korkealaatuisia prekursorianodimateriaaleja.

 

Beowulfin toimitusjohtaja Kurt Budge kommentoi:

”Olen innoissani siitä, että Grafintec on saanut uuden toimipaikan GigaVaasan alueelta, sillä yhtiö pyrkii toteuttamaan tuotantoketjun loppupään tavoitteitaan ja rakentamaan grafiittipohjaisten anodimateriaalien arvoketjun Suomeen.

”Grafintecin Aitolammen ja Rääpysjärven tuotantoketjun alkupään hankkeiden etsintätyön ja tuotantoketjun loppupään kokoonpanoa koskevan tutkimustyön ansiosta yhtiön pitäisi edetä merkittävästi vuoden puoliväliin mennessä, ja odotan innolla hedelmällisen kumppanuuden rakentamista Mustasaaren kunnan ja muiden GigaVaasan alueen toimijoiden kanssa.”

”GigaVaasa-alue on omistettu akkujen arvoketjulle, ja se tarjoaa pääsyn uusiutuvaan energiaan, hyvin kehittyneen infrastruktuurin, tonttialueen, jolla on tilaa laajentumiselle, sekä mahdollisia synergioita muiden teollisuudenalojen kanssa osana kestävää vihreää ekosysteemiä. Koska Grafintec keskittyy Net Zero -toimintoihin ja ESG-suorituskykyynsä, uusi toimipaikka sopii täydellisesti yhtiön kehityssuunnitelmiin.”  

 

Grafintecin toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist kommentoi:

”Tehdaspaikkavarauksen myöntäminen Mustasaaren kunnan kanssa on Grafintecille suuri edistysaskel ja ylläpitää yhtiön vauhtia kohti suomalaisen anodimateriaalien arvoketjun rakentamista.

”Siitä lähtien, kun aloin vierailla GigaVaasan alueella muutama vuosi sitten, olen aina saanut erittäin lämpimän ja yhteistyökykyisen vastaanoton, ja vaikutelmani on vain vahvistunut viime kuukausina Mustasaaren kunnan kanssa käydyissä keskusteluissa, jotka johtivat tähän sopimukseen.

GigaVaasa-alue on omistettu akkujen arvoketjulle, ja on tärkeää, että Grafintec on strategisesti osa tätä, varsinkin kun meillä on toimipaikka niin lähellä keskeisiä kehityskohteita, kuten FREYRin akkukennotehdasta. 

”Odotan innolla tulevia kiireisiä kuukausia”.

 

Euroopan litiumioniakku- ja grafiittianodimarkkinat

Litium-ioniakkujen markkinoiden ennustetaan kasvavan merkittävästi ja saavuttavan 8 000 gigawattitunnin (”GWh”) vuotuisen maailmanlaajuisen kysynnän vuoteen 2031 mennessä nykyisestä 1 000 GWh:sta (Benchmark Mineral Intelligence, joulukuu 2022). McKinseyn mukaan markkinoita vetävät pääasiassa liikkuvuussovellukset, joiden odotetaan muodostavan noin 90 prosenttia kysynnästä, tärkeimpänä sähköajoneuvoteollisuus (”EV”), mutta myös uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, energiavarastointijärjestelmien kysyntä on tärkeässä asemassa, kun siirrytään pois uusiutumattomista energialähteistä. McKinseyn ennusteen mukaan maailmanlaajuisen akkujen arvoketjun odotetaan kasvavan jopa kymmenkertaiseksi vuosina 2020-2030 ja saavuttavan 410 miljardin Yhdysvaltain dollarin vuotuisen liikevaihdon.

Grafiitti on tilavuudeltaan suurin yksittäinen komponentti akuissa, jotka sisältävät huomattavasti enemmän grafiittia kuin litiumia, nikkeliä ja kobolttia. Tällä hetkellä noin 95 prosenttia anodimarkkinoista muodostuu joko luonnollisesta tai synteettisestä grafiitista, ja hinta-laatusuhteensa vuoksi se on edelleen anodien valintamateriaali seuraavan vuosikymmenen ajan. Maailmanpankin mukaan grafiitin kysyntä kasvaa 500 prosenttia vuosina 2018-2050, ja grafiitin maailmanmarkkinoiden odotetaan saavuttavan 21,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvon. Euroopassa grafiittianodien markkinoiden odotetaan kasvavan vielä nopeammin, sillä niiden odotetaan kasvavan yli kuusitoistakertaisesti nykyisestä 84 000 tonnista 1,4 miljoonaan tonniin grafiittianodeja vuoteen 2031 mennessä (Benchmark Mineral Intelligence, joulukuu 2022). Geopoliittiset jännitteet, Euroopan vihreä siirtymä ja keskittyminen kestäviin ja turvallisiin toimitusketjuihin sekä omavaraisuuteen ovat saaneet maat arvioimaan uudelleen, miten riippuvaisia ne ovat liikaa strategisten materiaalien, kuten grafiitin, toimituksista Kiinasta.

Koska Euroopassa ei ole kaupallista grafiittianodien tuotantoa ja koska maanosa pyrkii vahvistamaan kotimaista raaka-aineen toimitusketjuaan, Grafintecille tarjoutuu yhdessä ennustetun markkinakasvun kanssa ainutlaatuinen tilaisuus vakiinnuttaa asemansa grafiittianodien alalla.

Grafintecin Aitolammen luonnongrafiittiprojekti, jonka osoitettu ja mahdollinen mineraalivaranto on 26,7 Mt 4,8 prosentin kokonaisgrafiittihiilipitoisuudella (”TGC”), mikä vastaa 1 275 000 tonnia sisältämää grafiittia (ks. tiedote 30.10.2019), yhdessä sen suunnitelmien kanssa GAMP:n kehittämiseksi GigaVaasan alueella tarjoaa yhtiölle ainutlaatuisen tilaisuuden saavuttaa tavoitteensa tulla johtavaksi eurooppalaiseksi kestävällä tavalla tuotettujen grafiittipohjaisten anodimateriaalien toimittajaksi.

 

Suomen grafiittianodin arvoketju

Jatkojalostusvalmiuksien kehittäminen on keskeinen osa Grafintecin strategiaa, ja sen jälkeen, kun 26.9.2022 tiedotettiin yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisesta Hensenin kanssa, yhtiöiden välinen yhteistyö on edennyt anodimateriaalikeskuksen perustamiseksi Suomeen.

Kestävän grafiittianodien arvoketjun tukemiseksi Suomessa Grafintec keskittyy edelleen laajentamaan resurssijalanjälkeään; äskettäin julkistettiin rohkaisevia tuloksia 100-prosenttisesti omistamastaan Rääpysjärven luonnongrafiitin etsintähankkeesta, joka sijaitsee vain kahdeksan kilometrin päässä yhtiön pisimmälle edenneestä luonnongrafiittihankkeesta Aitolammesta luoteeseen.

Yhtiö arvioi mahdollisia toiminnallisia synergiaetuja näiden kahden kohteen tulevaa kehittämistä varten niiden läheisyyden vuoksi, kuten yhteistä jalostusinfrastruktuuria. Tavoitteena on tarjota turvallista paikallista ja kestävästi tuotettua syötettä jatkojalostuslaitoksille, hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja pyrkiä nollaan hiilidioksidipäästöt (”Net Zero”) koko toimitusketjussa.

Ensisijaisten raaka-aineiden toimitusten kehittäminen Suomessa vie enemmän aikaa, mutta yhtiöllä on muita aloitteita, joilla pyritään turvaamaan sekä luonnongrafiitin että kierrätetyn grafiitin toimitukset jatkojalostukseen lyhyellä aikavälillä.

Viime vuoden toukokuussa Grafintec allekirjoitti Dominik Georg Luh Technografit GmbH:n (”Technografit”) kanssa aiesopimuksen, jolla luotiin perusta kaupalliselle kumppanuudelle, jonka tarkoituksena on turvata luonnongrafiitin kestävät toimitukset Grafintecin suunniteltuun grafiittianodimateriaalitehtaaseen. Näytteitä testataan parhaillaan Hensenin toimesta ja niitä jalostetaan anodimateriaaliksi. Yhtiöllä on myös testityöohjelmia kierrätetylle grafiittipitoiselle jätteelle sen arvioimiseksi, voidaanko sitä jalostaa sopivaksi raaka-aineeksi anodimateriaalien tuotantoa varten.

 

Kannattavuuden esiselvitys

Grafintec tiedotti 9.1.2023 myönnetystä toteutettavuustutkimuksesta (”PFS”), ts. kannattavuuden esiselvityksestä RB Plant:lle, jonka tarkoituksena on arvioida Suomessa sijaitsevan luonnongrafiitin mikronisointi-, sferonisointi-, puhdistus- ja pinnoitetehtaan teknisiä, taloudellisia, lakisääteisiä, lainsäädännöllisiä ja kaupallisia vaihtoehtoja.

Tutkimuksessa selvitetään paras käytettävissä oleva tekniikka (Best Available Technology, ”BAT”), jossa otetaan huomioon ympäristöön, toimintaan ja talouteen liittyvät tekijät ja suorituskyky, jotta korkealaatuinen luonnongrafiittirikaste voidaan muuntaa Euroopan LIB-markkinoiden mahdollisuuksiin soveltuvaksi grafiittianodimateriaaliksi, ja sen on määrä valmistua vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

PFS on keskeinen osa Grafintecin strategiaa kehittää suomalainen arvoketju anodimateriaalien tuotantoa varten, mikä on linjassa Business Finlandilta osana BATCircle 2.0 (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortiota saadun rahoituksen tavoitteiden kanssa. BATCircle2.0 on Business Finlandin Smart Mobility- ja Batteries from Finland -ohjelmien kärkihanke.

 

Tietoa Grafintecistä

Beowulf Miningin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Grafintec on tunnustettu Suomessa yhdeksi anodialan tärkeimmistä yrityksistä, ja sitä tukee edelleen Suomen valtion innovaatiorahoitus- ja investointiorganisaatio Business Finland.

Yhtiön pisimmälle edenneessä luonnongrafiittihankkeessa, Aitolammella, on 26,7 Mt:n osoitettu ja mahdollinen mineraalivaranto 4,8 prosentin TGC-pitoisuudella 1 275 000 tonnia sisältävää grafiittia (ks. tiedote 30.10.2019), jolla on lähes täydellinen kiteisyys, joka on tärkeä edellytys korkean teknologian sovelluksille, kuten litiumioniakkuihin. Mineraalivarannon arvioi australialainen CSA Global JORC-koodin vuoden 2012 painoksen mukaisesti. Yhtiöllä on Aitolammen lisäksi muita grafiitin etsintäkohteita, kuten Rääpysjärvi.

Beowulf ilmoitti 26.9 allekirjoittaneensa Qingdao Hensen Graphite Ltd:n kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, joka sisältää sovitut puitteet ja keskeiset ehdot, joiden mukaisesti molemmat yhtiöt tekevät yhteistyötä anodimateriaalikeskuksen perustamiseksi Suomeen.

Grafintec sai vuonna 2021 Business Finlandilta 791 000 euron rahoituksen osana BATCircle 2.0 (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortiota. Rahoitusta käytetään uusiutuvaa energiaa hyödyntävän kestävän teknologisen ratkaisun kehittämiseen grafiitin sferonisointiin ja puhdistamiseen suomalaisessa teollisessa ekosysteemissä litiumioniakkujen anodien valmistukseen.

Hankkeella on kolme tavoitetta, jotka ovat seuraavat:

  • Validoida prosessi, joka tukee kehitystä kohti toteutettavuustutkimusta (”BFS”) kaupallisen mittakaavan yksikön rakentamiseksi 3-5 vuoden kuluessa.
  • Varmistaa ja suojata mahdollisesti syntyvät immateriaalioikeudet.
  • Laatia yksityiskohtainen strateginen markkinointi- ja kaupallistamissuunnitelma.

 

Tietoa Mustasaaren kunnasta

Mustasaaren kunta sijaitsee Pohjanmaan maakunnassa Länsi-Suomessa. Se ympäröi Vaasan kaupunkia.

Mustasaaren historia ulottuu vuoteen 1348, ja kunta viettääkin 675-vuotisjuhliaan vuonna 2023. Mustasaari pyrkii olemaan Suomen yritysystävällisin kunta. Pohjanmaan maakunnassa se on tuoreen yrityksiä ja kuntia koskevan tutkimuksen mukaan yritysystävällisin. Mustasaaren keskittyminen kiertotalouteen on näkyvästi esillä kuntastrategiassa.

 

Tietoa Vaasan seudusta

Pohjoismainen energiapääkaupunki Vaasa on ainutlaatuinen yhdistelmä modernia kansainvälisyyttä, nuorta innostusta, innovatiivista osaamista sekä meren ja ainutlaatuisen luonnon rauhaa ja hiljaisuutta. Vaasan seudulla energia on positiivinen voima, joka näkyy paitsi liiketoiminnassa myös ihmisten arjessa ja kaupungin kehittämisessä. Vaasan seudulla kehitetään teknologioita puhtaamman, kestävämmän ja energiatehokkaamman maailman puolesta. Alueen teollisuus tuottaa yli 30 % Suomen energiateknologian viennistä, josta merkittävä osa on uusiutuvan energian teknologioita. Pohjoismaiden suurin energiaklusteri sijaitsee Vaasan seudulla. Työmme on uusia energiateknologioita, ja intohimomme on pelastaa maailma. www.energyvaasa.fi

 

Tietoa GigaVaasasta

GigaVaasan päätavoitteena on tarjota hiilineutraali ympäristöekosysteemi kilpailukykyiselle akkuklusterille. Tarjoamme laajan valikoiman erikokoisia T/KEM-alueita akkujen arvoketjun valmistajille. Työmme kautta olemme sitoutuneet tukemaan kestävää valmistusta GigaVaasan alueella. www.gigavaasa.fi

 

Linkki Lehdistötiedotteeseen (eng)