Rääpysjärven tutkimustulokset ja grafiittianodin arvoketju

Rääpysjärven malminetsinnän yhteenveto:

Verrattaessa malminetsintätuloksia yhtiön Aitolampi-projektin tuloksiin Rääpysjärven EM-johtavat anomaliat ovat laajempia, mikä viittaa merkittävään potentiaaliin suuremmalle grafiittimineralisaation tonnimäärälle alueella.  Rääpysjärven EM-johtavat alueet kattavat 1,1 neliökilometriä, kun taas Aitolammen EM-johtavat alueet kattavat 0,3 neliökilometriä. Lisäksi vaikka useimmat Rääpysjärven näytteet ovat samankaltaisia kuin ne, joista otettiin näytteitä ennen Aitolammen kairausta, Rääpysjärven louhoksesta saatu yli 50-prosenttinen grafiittipitoisuus on poikkeuksellinen ja viittaa paikallisen erittäin korkea-asteisen mineralisaation mahdollisuuteen.

Tulosten kohokohdat:

  • 13 erittäin johtavaa EM-vyöhykettä on tunnistettu, ja yksittäiset vyöhykkeet ulottuvat jopa 850 metrin (”m”) pituudelle ja 250 metrin leveydelle.
  • Alueen paljastumista otettujen kahdeksan näytteen analyysit vaihtelevat 0,52 prosentista > 50 prosenttiin grafiittia (”Total Graphitic Carbon = TGC”). Näyte, jossa on yli 50 prosenttia TGC:tä (analyysimenetelmän raja), otettiin historiallisesta grafiittilouhoksesta, joka sijaitsee lähellä yhden suurimman sähkömagneettisesti johtavan vyöhykkeen luoteisrajaa.
  • Kuudesta 1980-luvulla poratusta reiästä on myös otettu uudet näytteet ja niistä on analysoitu uudelleen TGC-pitoisuus. Kahdessa kairausreiässä havaittiin merkittävä grafiittimineralisaatio:
    • TN/SM-2: 19,29 metriä, jossa 5,62 prosenttia TGC:tä (177,11 metristä); ja
    • TN/SM-3: 9,84 metriä, jossa 6,70 prosenttia TGC:tä (226,16 metristä) ja 35,55 metriä, jossa 4,98 prosenttia TGC:tä (266,45 metristä).
  • Aiemmat metallurgiset testit 10 kg:n yhdistetystä näytepalasta ovat tuottaneet 97,4 prosentin TGC-pitoisuuden.
  • Rohkaiseva malminetsintäaineisto osoittaa, että Rääpysjärven alueella on merkittävää potentiaalia grafiittianodeiksi soveltuvalle luonnolliselle suomugrafiittimineralisaatiolle.
Sample Total Graphitic Carbon %
2017-HN-052 > 50
2017-ME-077 3.30
2017-ME-106 0.79
2017-ME-113 0.52
2017-ME-114 6.85
2017-ME-126 6.59
RAA-SR22003 9.46
RAA-SR22005 10.20

Kuva 1: Kartassa näkyy 13 sähkömagneettisesti johtavan vyöhykkeen sijainti sekä TGC:n analyysitulokset paljastumista ja kairauksista.

Grafiittianodien arvoketju

Jatkojalostusvalmiuksien kehittäminen on keskeinen osa Grafintecin strategiaa, ja yhtiö jatkaa kumppanuuksien solmimista muiden yritysten kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Beowulf ilmoitti 26. syyskuuta 2022, että Grafintec on allekirjoittanut Qingdao Hensen Graphite Ltd:n (”Hensen”) kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan (”Memorandum of Understanding”, ”MoU”), joka sisältää sovitut puitteet ja keskeiset ehdot, joiden mukaisesti molemmat yritykset tekevät yhteistyötä anodimateriaalien keskuksen perustamiseksi Suomeen.

Vuonna 1985 perustettu Hensen on toiminut grafiittiteollisuudessa 37 vuotta; koko tämän ajan se on toimittanut perinteisille markkinoille ja keskittynyt yhä enemmän luonnongrafiittipohjaisiin anodimateriaaleihin ja synteettisiin grafiittipohjaisiin anodimateriaaleihin. Hensen on tuottanut grafiittipohjaisia anodimateriaaleja vuodesta 2003 lähtien.

Kestävän grafiittianodien arvoketjun tukemiseksi Suomessa Grafintec keskittyy laajentamaan resurssijalanjälkeään ja kasvattamaan raaka-ainevarastojaan, sekä primääri- että kierrätysmateriaaleja, jotka syöttävät jatkojalostusta, hyödyntäen uusiutuvaa energiaa ja pyrkien nollaan hiilidioksidipäästöihin (”Net Zero”) koko toimitusketjussa.

Yhtiön pisimmälle edenneessä luonnongrafiittihankkeessa, Aitolammella, on 26,7 Mt:n osoitettu + mahdollinen mineraalivaranto, jonka sisältämä grafiittipitoisuus on 4,8 prosenttia TGC:tä, mikä vastaa 1 275 000 tonnia grafiittia, jolla on lähes täydellinen kiteisyys, mikä on tärkeä edellytys korkean teknologian sovelluksille, kuten litiumioniakkujen valmistukselle. Australialainen CSA Global arvioi mineraalivarannon JORC-koodin (2012) mukaisesti. Yhtiöllä on Aitolammen lisäksi muita grafiitin etsintäkohteita, kuten Rääpysjärvi.

Vaikka hankkeet Suomessa ovat vielä kehitteillä, yhtiöllä on muita aloitteita raaka-aineiden, luonnollisen grafiitin ja kierrätysgrafiitin, saannin turvaamiseksi jatkojalostusta varten.  Tämän vuoden toukokuussa Grafintec allekirjoitti aiesopimuksen Dominik Georg Luh Technografit GmbH:n (”Technografit”) kanssa, jolla luotiin perusta kaupalliselle kumppanuudelle, jonka tarkoituksena on turvata luonnongrafiitin kestävät toimitukset Grafintecin suunniteltuun grafiittianodimateriaalitehtaaseen; näytteitä testataan parhaillaan Hensenin toimesta ja niitä jalostetaan anodimateriaaliksi. Yhtiöllä on myös testitutkimusohjelmia kierrätetylle grafiittipitoiselle jätteelle sen arvioimiseksi, voidaanko sitä käsitellä sopivaksi raaka-aineeksi anodimateriaalien tuotantoa varten.

Linkki Lehdistötiedotteeseen (eng)