Grafintecin strategiapäivitys

Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä Beowulf Mining plc:n lehdistötiedotteesta, joka julkaistiin 4.9.2023. Käännöksen tarkoituksena on helpottaa laajemman yleisön lukemista. Alkuperäinen englanninkielinen tiedote on ensisijainen tähän käännökseen nähden. Englanninkielinen lehdistötiedote löytyy alla olevasta linkistä.

(4 September 2023 – Grafintec Strategy Update)

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), on iloinen voidessaan antaa päivitetyn tilannekatsauksen kokonaan omistamastaan suomalaisesta tytäryhtiöstä Grafintec Oy:stä (”Grafintec”), jossa se toteuttaa kaksivaiheista strategiaa grafiitinjalostuslaitoksen perustamiseksi ja grafiitin louhimiseksi omista kaivoshankkeistaan. Grafintecistä tulee siten johtava toimija Euroopan grafiittimateriaalien toimitusketjussa.

Anodimateriaalien keskus

Grafiitista valmistetut anodit ovat akkujen keskeisiä komponentteja, minkä vuoksi grafiitti on strategisesti haluttu raaka-aine nopeasti kasvavilla akkumarkkinoilla, ja Euroopan unioni (EU) on luokitellut sen kriittiseksi raaka-aineeksi (”CRM”). Anodit ovat hapettavia metalleja, jotka ohjaavat elektroneja johdinta pitkin katodille, mikä tekee siitä perustavanlaatuisen tärkeän akkujen toimintaa edistävän sähkön saannin kannalta. Grafiittia pidetään ihanteellisena anodina litiumioniakkuihin sen tärkeimpien materiaaliominaisuuksien, kuten suuren energiatiheyden, tehotiheyden ja elinkaaren ansiosta. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että grafiitilla on potentiaalia parantaa edelleen litiumin varastointitehoa, minkä vuoksi sen merkitys sähköajoneuvoissa ja energian varastoinnissa osana vihreän energian siirtymää kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä Euroopassa ei ole yhtään anodien valmistajaa, mutta kysyntä kasvaa vähitellen monien perustettavien akkuyritysten myötä.

Grafintec on parhaillaan perustamassa grafiitin jalostuslaitosta (Graphite Anode Materials Plant, ”GAMP”), jonka lopputuote on tarkoitettu ensisijaisesti anodien valmistukseen. Tätä tuotetta kutsutaan teknisesti pinnoitetuksi pallografiitiksi, joka lisää akun kilpailukykyä suorituskyvyn ja kustannusten osalta.

Länsi-Suomeen Mustasaaren kunnan GigaVaasan alueelle suunnitellussa laitoksessa käsitellään aluksi tuontimateriaalia, ja tulevaisuudessa on tarkoitus käsitellä Grafintecin omaa, louhittua materiaalia. GigaVaasan alue on energiavarastointi- ja akkuteknologiaan keskittyvä teollisuusalue ja siksi ihanteellinen sijaintipaikka Grafintecin grafiitinjalostuslaitokselle.

Nykytilanne

Grafintec ilmoitti 20.7.2023, että se oli saanut valmiiksi prosessisuunnittelun ensimmäisen vaiheen, mukaan lukien alustavan taloudellisen tarkastelun, osana GAMP:n toteutettavuutta edeltävää tutkimusta (”PFS”) Tutkimuksen alustavat tulokset vahvistavat GAMP:n teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden, mukaan lukien vankat alustavat taloudelliset tulokset. PFS tukee hankkeen etenemistä seuraavaan kehitysvaiheeseen, johon sisältyy laboratorio- ja pilottilaitosmittakaavan pinnoitetutkimus yhdessä prosessisuunnittelun optimoinnin kanssa.

Yhtiö nimitti hiljattain AFRY Finland Oy:n suorittamaan ympäristövaikutusten arvioinnin (”YVA”), jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, minkä jälkeen valmistellaan ympäristölupahakemuksen jättämistä. Samanaikaisesti YVA:han liittyvien työvaiheiden kanssa Grafintec valmistelee myös etenemissuunnitelmaa GAMPin toteutettavuustutkimusta ja muita laitoksen perustamiseen liittyviä toimia varten. Etenemissuunnitelman tarkastelun tuloksista odotetaan ilmoitettavan lähikuukausina.

Itsenäinen valmistaja

EU on osana CRM-aloitettaan asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia kaikesta EU:ssa käytetystä jalostetusta grafiitista tuotetaan EU:ssa ja 10 prosenttia kaikesta käytetystä grafiitista louhitaan EU:ssa. GigaVaasan jalostuslaitoksen lisäksi Granfintec aikoo louhia grafiittia myös omista luonnongrafiittihankkeistaan, joten sillä on hyvät mahdollisuudet edistää näiden tavoitteiden saavuttamista.

Grafintecin pisimmälle edenneen grafiittitutkimushankkeen, Heinäveden kunnassa Itä-Suomessa sijaitsevan Aitolammen, edistämiseksi yhtiö on nimittänyt Steinert GmbH:n suorittamaan esiintymän grafiittimalmin ja jätemateriaalien lajittelututkimuksia käyttäen kuivia menetelmiä, kuten magneetti- ja induktio-erotustekniikkaa. Koetoiminnan tavoitteena on tutkia ympäristöystävällisiä ja edullisia prosesseja, joiden avulla voidaan tuottaa korkealaatuista grafiitin esirikastetta ennen flotaatiota, sekä optimoida ja vähentää jätekiven ja rikastushiekan käsittelyn kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Yhtiö tarkistaa myös muiden grafiittihankkeidensa etsintäsuunnitelmia.

Grafintecin toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist kommentoi:

”Benchmark Mineral Intelligence on raportoinut, että Euroopan akkuteollisuuden ennustetaan tarvitsevan vähintään 1,3 miljoonaa tonnia grafiittianodeja vuoteen 2030 mennessä, mitä voidaan verrata nykyiseen noin 160 000 tonnin tarpeeseen. EU haluaisi turvata sekä grafiitin että anodien toimitusvarmuuden tämän kysynnän tyydyttämiseksi sen sijaan, että se tukeutuisi grafiitin tuontiin pääasiassa Kiinasta.

”Astumalla näille kasvaville markkinoille varhaisessa vaiheessa Grafintec voi saada vahvan aseman anodien valmistuksessa. Yhdessä omien hankkeidensa tulevan tuotannon kanssa tämä mahdollistaa sen, että Grafintecistä tulee Euroopan akkuteollisuuden omavarainen korkealaatuisen anodimateriaalin valmistaja.”

Beowulfin toimitusjohtaja Ed Bowie kommentoi:

”Grafintecin kaksivaiheinen strategia mahdollistaa sen, että se pystyy tuottamaan yhä useampien akkuyritysten tarvitsemia materiaaleja ja tarjoamaan teollisuudelle pääsyn Euroopassa louhittuun ja jalostettuun grafiittiin. Tavoitteenamme on nostaa Grafintec johtavaksi eurooppalaiseksi grafiittimateriaalin toimittajaksi.

”Odotan innolla, että voin tarjota osakkeenomistajille lisää päivityksiä Grafintecista ja koko portfoliostamme tulevina kuukausina.”

Tilaa uutiset ja tiedotteet sähköpostiin täältä