Grafintec tekee yhteistyötä kestävän grafiitin puhdistusteknologian kehittämiseksi

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO) on iloinen voidessaan ilmoittaa, että yhtiön kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Grafintec Oy (”Grafintec”) on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding, ”MoU”) ukrainalaisen Thermal & Material Engineering Centerin (”TMEC”) kanssa teknologiayhteisyrityksen perustamisesta.

TMEC on kehittänyt oman huipputason puhdistusteknologian, jatkuvan lämpöprosessin, joka kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa kuin tavanomaiset kaupallisesti saatavilla olevat lämpöratkaisut ja poistaa vaarallisten kemikaalien tarpeen grafiitin puhdistuksessa.

Grafintec ja TMEC pyrkivät soveltamaan tätä teknologiaa sekä luonnollisiin että sekundaarisiin grafiittilähteisiin Grafintecin GigaVaasan alueella sijaitsevan grafiittianodimateriaalitehtaan (”GAMP”) kehittämisen yhteydessä. Samanaikaisesti RB Plant Construction Ltd:n (”RB Plant”) Grafintecille tekemä GAMP:n prosessisuunnittelutyön ja esiselvityksen ensimmäinen vaihe päättyy toukokuussa 2023.

Aiesopimuksen keskeiset ehdot

 • Osapuolet ovat sopineet tekevänsä yhteistyötä kehittämällä eurooppalaisen teknologiayrityksen, joka tarjoaa lisenssillä kaupallisia jalostusteknologiapalveluja luonnollisen ja synteettisen grafiitin tuottajille (mukaan luettuna grafiitin toissijaiset lähteet), tarjoaa kaupallisia testauspalveluja grafiitin tuottajille ja tarjoaa teknologiaan liittyviä suunnittelu- ja suunnittelutoimintoja kaupallisten sopimusten mukaisesti akkumarkkinoiden toimitusketjussa.
 • Ehdotetussa yhteisyrityksessä Grafintec omistaa 51 prosenttia yhteisyrityksestä ja TMEC 49 prosenttia yhteisyrityksestä.
 • Molemmat osapuolet ovat sopineet tekevänsä yhteistyötä yksinomaan toistensa kanssa teknologian käytön osalta akkumarkkinoiden toimitusketjussa.
 • Grafintecilla on yksinoikeus edistää yhteisyrityksen perustamista TMEC:n kanssa edellyttäen, että tietyt yhteisymmärryspöytäkirjassa asetetut ehdot täyttyvät.

Kriittisiä raaka-aineita koskeva eurooppalainen laki

Euroopan komissio julkaisi 16. maaliskuuta 2023 Euroopan kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen. Komissio ehdottaa kattavaa toimenpideluetteloa, jonka avulla EU voi varmistaa, monipuolistaa, kohtuuhintaisten ja kestävien kriittisten raaka-aineiden, kuten luonnongrafiitin, toimitusvarmuuden, monipuolistamisen ja kestävyyden, jotta se voi siirtyä ympäristöystävällisempään suuntaan ja vähentää riippuvuuttaan tietyistä maista tulevista toimituksista.

Tärkeimpiä toimia ovat muun muassa kriittisiä raaka-aineita koskevien hankkeiden lupamenettelyjen yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen EU:ssa, mukaan luettuna rahoitustuen saatavuus ja strategisten kaivos-, jalostus- ja kierrätyshankkeiden lupamenettelyjen lyhentäminen.

Grafintecin toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist kommentoi:

”Olemme innoissamme saadessamme tehdä yhteistyötä TMEC:n kanssa heidän teknologiansa sisällyttämiseksi suunnitelmiimme kestävän anodimateriaalin tuotantoa varten GigaVaasan alueella.

Testit ovat osoittaneet, että TMEC:n puhdistusteknologia kaupallisessa laitossuunnitelmassamme voisi muuttaa prosessin suorituskykyä huomattavasti, kun otetaan huomioon kustannukset ja kestävyystekijät”.

”Kun akkuvalmistajien vaatimukset edullisista ja vähähiilisistä ratkaisuista kasvavat, tavoitteenamme on varmistaa, että yhteisyrityksestä tulee markkinajohtaja.

”Kun otetaan huomioon litiumioniakkujen ennustettu markkinakasvu ja grafiittianodien kaupallisen tuotannon puute Euroopassa, ’Euroopan kriittisiä raaka-aineita koskevan lain’ pitäisi keskittää EU:n ponnistelut alueellisten raaka-aineiden toimitusketjujen vahvistamiseen, ja se tarjoaa Grafintecille ainutlaatuisen tilaisuuden vakiinnuttaa asemansa grafiittianodien alalla.”

Euroopan litiumioniakku- ja grafiittianodimarkkinat

Tällä hetkellä noin 95 prosenttia anodimarkkinoista on grafiittia, joko luonnollista tai synteettistä, ja hinta-laatusuhteensa ansiosta se pysyy anodien valintamateriaalina seuraavan vuosikymmenen ajan. Maailmanpankin mukaan grafiitin kysyntä kasvaa 500 prosenttia vuosina 2018-2050, ja grafiitin maailmanmarkkinoiden odotetaan saavuttavan 21,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvon. Euroopassa grafiittianodien markkinoiden odotetaan kasvavan vielä nopeammin, sillä niiden odotetaan kasvavan yli kahdeksankertaiseksi nykyisestä 162 000 tonnista 1,3 miljoonaan tonniin grafiittianodeja vuoteen 2030 mennessä (Benchmark Mineral Intelligence, maaliskuu 2023). Geopoliittiset jännitteet, Euroopan vihreä siirtymä ja keskittyminen kestäviin ja turvallisiin toimitusketjuihin sekä omavaraisuuteen ovat saaneet maat arvioimaan uudelleen, miten riippuvaisia ne ovat liikaa strategisten materiaalien, kuten grafiitin, toimituksista Kiinasta.

Tietoja Grafintecistä

Beowulf Miningin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Grafintec on Suomessa tunnustettu yhdeksi anodialan tärkeimmistä yrityksistä, ja Business Finland, Suomen valtion innovaatiorahoitus- ja investointiorganisaatio, tukee sitä edelleen.

Yhtiön pisimmälle edenneessä luonnongrafiittihankkeessa, Aitolammella, on 26,7 Mt:n indikaattori- ja laskennallinen mineraalivaranto 4,8 prosentin TGC-pitoisuudella 1 275 000 tonnia sisältävää grafiittia (ks. ilmoitus 30.10.2019), jolla on lähes täydellinen kiteisyys, joka on tärkeä edellytys korkean teknologian sovelluksille, kuten litiumioniakkuihin. Mineraalivarannon arvioi australialainen CSA Global JORC-koodin vuoden 2012 painoksen mukaisesti. Yhtiöllä on Aitolammen lisäksi muita grafiitin etsintäkohteita, kuten Rääpysjärvi.

Jatkojalostusvalmiuksien kehittäminen on keskeinen osa Grafintecin strategiaa, ja sen jälkeen, kun 26. syyskuuta 2022 ilmoitettiin yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisesta Hensenin kanssa, yhtiöiden välinen yhteistyö on edennyt anodimateriaalien keskuksen, GAMPin, perustamiseksi Suomeen.

Beowulf ilmoitti 21. helmikuuta allekirjoittavansa Mustasaaren kunnan kanssa tontinvaraussopimuksen, jolla varmistetaan tontti 1, kortteli 3017 GigaVaasan alueella grafiittianodimateriaalitehtaan perustamista varten. Varattu tontti 1 on pinta-alaltaan noin 47 hehtaaria, ja se sijaitsee välittömästi eteläkaakkoon alueesta, jolla akkukennoja valmistava FREYR on varmistanut maa-alueen kehittääkseen teollisen mittakaavan akkuteknologiaa ja -tuotantoa (ks. FREYR Battery aloittaa valmistelevat työt Vaasassa | Gigavaasa).

Tietoa TMEC:stä

TMEC on ukrainalainen yritys, jonka on perustanut T&K-yritykseksi joukko johtavia tutkijoita, joilla on pitkäaikainen kokemus insinööritieteistä älykkäiden lämpöratkaisujen kehittämiseksi teollisiin sovelluksiin.

TMEC:n historia ulottuu vuoteen 2002, jolloin yritys aloitti toimintansa osana Ukrainan kansallisen metallurgisen akatemian teollisen lämpötekniikan laitosta.

Päästäkseen lähemmäs asiakkaita globaaleilla markkinoilla vuonna 2018 TMEC kehittyi itsenäiseksi yritykseksi, jolla on laaja palveluvalikoima perustutkimuksesta täysin toimiviin ylösmitattuihin teollisuustuotteisiin.

TMEC tarjoaa:

 • Innovaatioita petrokemian-, metallurgian- ja kaivosteollisuudelle.
 • Laboratorio- ja teollisuusyksiköiden suunnittelua keskittyen erityisesti leijukerros- ja kiinteän kerroksen reaktoreihin.
 • Sähkötermiset leijukerrosratkaisut.
 • Uunien toimintatilojen optimointi.
 • Hiilimateriaalien laboratoriolämpökäsittely.
 • Energianhallinta ja -auditointi.
 • Konsultointi- ja koulutuspalvelut.

Linkki Lehdistötiedotteeseen (eng)