Grafintec Päivitys – Anodimateriaalitehtaan Toteutettavuustutkimus

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), on iloinen voidessaan antaa päivityksen yhtiön kokonaan omistaman suomalaisen tytäryhtiön Grafintec Oy:n (”Grafintec”) edistymisestä ja sen suunnitelmista perustaa grafiittianodimateriaalitehdas (”GAMP”) Suomeen.

Toteutettavuustutkimus myönnetty

Grafintec on myöntänyt toteutettavuustutkimuksen suorittamisen (Pre-Feasibility Study, ”PFS”) brittiläiselle RB Plant Construction Ltd:lle (”RB Plant”), jonka tehtävänä on arvioida Suomessa sijaitsevan luonnon suomugrafiitin mikronisointi-, pallottamis-, puhdistus- ja pinnoitetehtaan teknisiä, taloudellisia, lakisääteisiä, lainsäädännöllisiä ja kaupallisia vaihtoehtoja.

Tutkimuksessa selvitetään paras käytettävissä oleva tekniikka, jossa otetaan huomioon ympäristölliset, toiminnalliset ja taloudelliset tekijät sekä suorituskyky, jotta korkealaatuinen luonnon suomugrafiittirikaste voidaan muuntaa grafiittianodimateriaaliksi, joka soveltuu Euroopan litium-ioniakkujen (LIB) markkinamahdollisuuksiin.

PFS on keskeinen osa Grafintecin strategiaa kehittää suomalainen anodimateriaalien tuotantoketju, joka on linjassa Business Finlandilta osana BATCircle2.0 (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortiota saadun rahoituksen tavoitteiden kanssa. BATCircle2.0 on Business Finlandin Smart Mobility- ja Batteries from Finland -ohjelmien kärkihanke.

Sijoituspaikan valinta

Grafintec on saanut kiinnostusta useilta teollisuusalueilta Suomessa, mukaan lukien GigaVaasan alue, ja käy parhaillaan keskusteluja niiden kanssa. Grafintec keskittyy kohteisiin, joissa on 100-prosenttisesti uusiutuvan energian saatavuus, hyvin kehittynyt infrastruktuuri, tonttialue, jolla on tilaa laajentua, sekä mahdolliset synergiat muiden teollisuudenalojen kanssa osana kestävää ekosysteemiä.

Suomalainen grafiittianodien arvoketju

Jatkojalostusvalmiuksien kehittäminen on keskeinen osa Grafintecin strategiaa, ja sen jälkeen, kun 26. syyskuuta 2022 ilmoitettiin yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisesta Qingdao Hensen Graphite Ltd:n (”Hensen”) kanssa, yhtiöiden välinen yhteistyö on edennyt anodimateriaalien keskittymän perustamiseksi Suomeen.

Kestävän grafiittianodien arvoketjun tukemiseksi Suomessa Grafintec keskittyy edelleen laajentamaan resurssijalanjälkeään; äskettäin julkistettiin rohkaisevia tuloksia 100-prosenttisesti omistamastaan Rääpysjärven suomugrafiitin etsintähankkeesta, joka sijaitsee vain kahdeksan kilometrin päässä yhtiön pisimmälle edenneestä suomugrafiittihankkeesta Aitolammesta luoteeseen.

Yhtiö arvioi mahdollisia toiminnallisia synergiaetuja näiden kahden kohteen tulevaa kehittämistä varten niiden läheisyyden vuoksi, kuten yhteistä jalostusinfrastruktuuria. Tavoitteena on tarjota turvallista paikallista ja kestävästi tuotettua syötettä jatkojalostuslaitoksille, hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja pyrkiä nollaan hiilidioksidipäästöt (”Net Zero”) koko toimitusketjussa.

Ensisijaisten raaka-aineiden toimitusten kehittäminen Suomessa vie enemmän aikaa, mutta yhtiöllä on muita aloitteita, joilla pyritään turvaamaan sekä luonnollisen suomugrafiitin että kierrätysgrafiitin toimitukset jatkojalostuksen syöttämiseksi lyhyellä aikavälillä.

Viime vuoden toukokuussa Grafintec allekirjoitti Dominik Georg Luh Technografit GmbH:n (”Technografit”) kanssa aiesopimuksen, jolla luotiin perusta kaupalliselle kumppanuudelle, jonka tarkoituksena on turvata luonnon suomugrafiitin kestävät toimitukset Grafintecin suunniteltuun grafiittianodimateriaalitehtaaseen; näytteitä testataan parhaillaan Hensenin toimesta ja niitä jalostetaan anodimateriaaliksi. Yhtiöllä on myös testityöohjelmia kierrätetylle grafiittipitoiselle jätteelle sen arvioimiseksi, voidaanko sitä jalostaa sopivaksi raaka-aineeksi anodimateriaalien tuotantoa varten.

Euroopan grafiittianodimarkkinat

LIB-markkinoiden ennustetaan kasvavan räjähdysmäisesti ja saavuttavan yli 1 200 tonnin vuotuisen grafiittianodien kysynnän vuoteen 2031 mennessä pelkästään Euroopassa (Benchmark Mineral Intelligence heinäkuu 2022). Tällä hetkellä Euroopassa ei ole kaupallista grafiittianodien tuotantoa, ja kaikki grafiittianodimateriaalit tuodaan Aasiasta, mikä asettaa paineita eurooppalaisille LIB-valmistajille ja autoteollisuudelle varmistaa kestävä toimitusketju vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Vaikka useita eurooppalaisia grafiittianodimateriaalihankkeita on suunnitteilla, on selvää, että paikallisesta tarjonnasta tulee olemaan pulaa tulevina vuosina.

Linkki Lehdistötiedotteeseen (eng)