GigaVaasan alueen tonttivarauksen jatkaminen anodimateriaalien tuotannon aloittamista varten

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO) on iloinen voidessaan ilmoittaa, että sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Grafintec Oy (”Grafintec”) on saanut jatkoaikaa GigaVaasan alueella sijaitsevan korttelin 3017 tontin 1 ennakkovaraukselle (”jatkoaika”). Tonttia käytetään grafiittianodimateriaalitehtaan (”GAMP”) perustamiseen. Mustasaaren kunta hyväksyi jatkoajan 28. kesäkuuta 2023. Varaus on voimassa 31. tammikuuta 2024 saakka, ja sitä voidaan myös pidentää.

Grafintecin toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist kommentoi:

”Ennakkovarauksen jatkoaika on tärkeä virstanpylväs kohti tavoitettamme tulla yhdeksi Euroopan ensimmäisistä grafiittianodimateriaalien tuottajista nopeasti kehittyville eurooppalaisille akkumarkkinoille.”

”Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla olemme edenneet prosessisuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa GAMP:n toteutettavuustutkimusta varten, jonka odotamme julkaistavan vuoden kolmannella neljänneksellä. Grafintec on myös aloittanut ympäristövaikutusten arvioinnin työvaiheet nimettyään AFRY Finland Oy:n. Sekä esiselvitys että ympäristövaikutusten arviointi ovat keskeisiä töitä, jotka nopeuttavat GAMPin perustamista.”

Etenemissuunnitelma ja välitavoitteet

Kun Grafintec ilmoitti 21. helmikuuta 2023 allekirjoitetusta alustavasta ennakkovarauksesta, laadittiin tiekartta, jossa on vuoden 2023 alkupuoliskolla saavutettavia välitavoitteita. Etenemissuunnitelmaan sisältyi GAMPin esiselvityksen (”PFS”) eteneminen ja ympäristövaikutusten arviointiohjelman (”YVA”) aloittaminen sekä jatkuva yhteydenpito keskeisiin sidosryhmiin Mustasaaressa ja GigaVaasassa.

Grafintec tekee yhteistyötä insinööritoimisto RB Plant Construction Ltd.:n (”RB Plant”) kanssa GAMPin kehittämisen nopeuttamiseksi. GAMPin prosessisuunnittelun ensimmäistä vaihetta koskevan PFS:n työ on edennyt hyvin, ja Grafintec odottaa voivansa ilmoittaa tuloksista lähiviikkoina.

Grafintec on myös antanut suomalaiselle insinööritoimisto AFRY Finland Oy:lle (”AFRY”) sopimuksen YVA- ja ympäristölupahakemusmenettelyjen toteuttamisesta. Tähän sisältyy useita rinnakkaisia työvaiheita, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Grafintecin, AFRY:n, RB Plantin, paikallisten viranomaisten ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kesken. PFS:n ja ympäristövaikutusten arvioinnin edistyminen ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä, joita tarvitaan GAMPin perustamisen nopeuttamiseksi.

Nopeasti kasvavat markkinat

Euroopan akkumarkkinoiden odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti seuraavan vuosikymmenen aikana, ja vuoteen 2030 mennessä grafiittianodien kysynnän ennustetaan olevan yli 1,3 miljoonaa tonnia, mitä voidaan verrata nykyiseen 160 tuhannen tonnin grafiittianodien kysyntään (Benchmark Mineral Intelligence, maaliskuu 2023). Koska Euroopassa ei nykyisin ole grafiittianodimateriaalien kaupallista tuotantoa ja koska geopoliittiset jännitteet maailmassa ovat lisääntyneet, Euroopan unioni on ehdottanut raaka-ainealoitetta (”Critical Raw Materials Act”), jonka tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyä ja turvata kriittisten raaka-aineiden toimitusketjun kestävä tarjonta Euroopalle.

Kehittyvän eurooppalaisen akkuteollisuuden kriittisten raaka-aineiden kasvava kysyntä ja Euroopan unionin tuki antavat Grafintecille vahvan aseman osallistua ja olla osa arvoketjua.

Linkki Lehdistötiedotteeseen (eng)