Anodimateriaalit

Grafintec Oy osallistuu kansallista akkuklusteria kehittäviin tutkimushankkeisiin (BATCircle 2.0 ja BATTrace) ja tekee yhteistyötä niin alan yritysten, GTK:n, VTT:n kuin yliopistojenkin kanssa laajojen geologisten alueiden malminetsinnän sekä akkumineraalien kysyntään liittyvän kansainvälisen tiedon keräämiseksi ja analysoimiseksi.

BATCircle 2.0

Vuonna 2021 Grafintec sai Business Finlandilta 791 000 euron rahoituksen osana BATCircle2.0 (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortiota. Rahoitusta käytetään uusiutuvaa energiaa hyödyntävän kestävän teknologisen ratkaisun kehittämiseen grafiitin sferonisointiin ja puhdistamiseen suomalaisessa teollisessa ekosysteemissä litiumioniakkujen anodien valmistukseen.

BATCircle 2.0 hankkeen visio on kehittää ja optimoida huipputeknisiä tuotantoprosesseja (sferonisointi ja lämpöpuhdistus) luonnon- ja vaihtoehtoisten grafiittivarantojen hyödyntämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kierrätetyn grafiitin muuntaminen korkealaatuiseksi litiumioniakkujen anodimateriaaliksi. Hankkeessa testataan ja optimoidaan uusia, ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita grafiittimateriaalien muuntamisprosesseja korkealaatuisiksi litiumioniakkujen anodimateriaaleiksi ilman vaarallisten kemikaalien (esim. fluorivetyhapon) käyttöä. Prosessien optimoinnilla tavoitteena on valmistaa tasa- ja korkealaatuisia materiaaleja, jotka täyttävät sähköajoneuvosovelluksissa edellytetyt vaatimukset.

BATTRACE

BATTRACE-tutkimushankkeessa tavoitteena on tutkia akkumetallien jäljitettävyyttä (metallien alkuperää) ja akkumetallien kestävää tuotantoa. EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tuottaa turvallisien ja kestävien periaatteiden mukaisia akkuja kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi.

GigaVaasa anodimateriaalin tuotanto

Grafintec Oy on allekirjoittanut Qingdao Hensen Graphite Ltd:n kanssa uuden yhteisymmärryspöytäkirjan, joka sisältää sovitut puitteet ja keskeiset ehdot, joiden mukaisesti molemmat yhtiöt tekevät yhteistyötä anodimateriaalien keskuksen perustamiseksi Vaasaan, Suomeen. Lue lisää

Visio

Vastuullinen grafiitin tuotanto ja jalostus voisivat tulevaisuudessa olla tärkeä osa Suomen mineraaliklusteria. Suomen akkuklusterin syntyminen ja ympäristöasioiden entistä parempi huomioiminen antavat Suomelle erinomaiset mahdollisuudet kehittää vastuullista malminetsintää ja kaivostoimintaa koko akkujen arvoketjun osalta.